Mācību ekskursija uzņēmumā AS "Grindeks"

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 25.oktobrī

Lai iepazītos ar labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, aicinām piedalīties mācību ekskursijā š.g. 1. novembrī uzņēmumā AS “Grindeks”, Krustpils ielā 53, Rīgā. Mācību ekskursiju mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Ekskursijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports.

Ņemot vērā vietas specifiku un drošības apsvērumus, vietu skaits mācību ekskursijai ir ierobežots! Lai pieteiktu dalību, lūdzam reģistrēties elektroniski saitē http://ej.uz/macibuekskursija.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu. Mācību ekskursija ir piektā šāda veida aktivitāte šogad un pavisam 2017.gadā ir plānotas 6 mācību ekskursijas.