Meklējam kolēģi vakancei finansists

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 06.augustā

Meklējam kolēģi vakancei finansists ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Nepieciešamā kvalifikācija:

 • akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) sociālajās zinībās un/vai inženierzinātnēs;
 • vēlama darba pieredze līdzīgos ESF projektos finanšu dokumentācijas izstrādē, sagatavošana;
 • jomas saistošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbībā;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas);
 • teicamas komunikāciju prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • teicamas latviešu un vēlams arī krievu valodas zināšanas.

Paredzamie darba uzdevumi:

 • aprēķināt un veikt izmaksu saskaņojumu profesionālajām izglītības iestādēm (PII) par prakšu veikšanu;
 • aprēķināt un veikt izmaksu saskaņojumu profesionālajām izglītības iestādēm par darba vidē balstītu (DVB) mācību veikšanu;
 • sagatavot aprēķinus PII par norēķiniem ar PII audzēkņiem par prakses vai DVB mācību norisi;
 • sagatavot projekta finanšu atskaites;
 • sagatavot ikmēneša un ik ceturkšņa atskaites un iesniegt projekta vadībai;
 • sniegt priekšlikumus darba vidē balstītu mācību un praktisko mācību un mācību prakšu PII un uzņēmumos īstenošanas pilnveidei;
 • regulāri papildināt profesionālās zināšanas par izglītības un nodarbinātības jautājumiem.

Pusslodze, atalgojums bruto no 980,00 euro.

Aicinām iesneigt CV līdz 21.08.2019., sūtot uz e-pastu jolanta.vjakse@lddk.lv ar norādi: VAKANCEI FINANSISTS