Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību Nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.janvārī

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību NEP sēde notiks 24. janvārī plkst. 14.00, Dārzciema ielā 70 (Rīgas Valsts tehnikumā).

Dienas kārtība:
1. Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības SAM 8.5.1.
2. Ernst & Young Baltic SIA prezentācija par nozares Kvalifikāciju ietvarstruktūras funkcionālo analīzi un priekšlikumi.
3 NEP sastāva aktualizācija.

Pielikumā atzinuma projekts par 1. dienaskārtības punktu.