Metālapstrādes, Mašīnbūves un Mašīnzīnību nozares ekspertu padomes (NEP) sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 03.oktobrī

Metālapstrādes, Mašīnbūves un Mašīnzīnību nozares ekspertu padomes (NEP) sēde norisināsies 2019.gada 15.oktobrī plkst. 14.00, Rīgas Tehniskajā koledžā, Lēdmanes iela 3, Rīga

Darba kārtība:

1.Darba kārtības izskatīšana/sēdes vadītāja iecelšana;

2.Par MMM NEP darbības koordināciju;

3.Pārskats par aktuālo nozarē:

  • Autotransports (t.sk. Automehāniķa un Autodiagnostiķa Profesijas standartu prasību ieviešana);
  • Smagie spēkrati (t.sk. Spēkratu mehāniķa profesijas ieviešana, satura saskaņošana ar lauksaimniecības, meža un būvniecības nozaru Profesiju standartu prasībām);
  • Mašīnbūve un metālapstrāde (t.sk. Profesijas standartu izstrāde un prasību ieviešana, apmācības piedāvājums darbiniekiem).

4.Izmaiņas MMM NEP personālsastāvā, MMM NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas;

5.Aktuālais NEP funkciju īstenošanā:

  • 2019/20. m.g. uzņemšanas rezultāti un 2020./2021.m.g. uzņemšanas plāna saskaņošana;
  • Pārskats par MMM nozarē izstrādātajiem Profesiju standartiem un Profesionālās kvalifikācijas prasībām (t.sk. augstākajā izglītībā), to aktualizēšanas nepieciešamība saskaņā ar MK noteikumu Nr.633 7., 10. punktu prasībām;
  • WorldSkills, EuroSkills un Skills Latvija konkursi, to devums nozares un profesionālās izglītības attīstībai.

6.Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadības informācija par darba vidē balstītu mācību rādītājiem, turpmāko projekta īstenošanas organizēšanu;

7.Dažādi;

Noslēgumā – aktuālais Rīgas tehniskajā koledžā (mācību materiālā nodrošinājuma apskate).