Nacionālā Trīspusējā sadarbības padome atbalsta nodokļu reformas pamatnostādnes

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 14.aprīlī

Sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS),  valdības pārstāvji un sadarbības partneri Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) šodien Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē vienojās par sociālo partneru izvirzītajiem nodokļu politikas priekšlikumiem jaunās vidējā termiņa nodokļu politikas izstrādē.

“Mums jāveido tāda Latvija, kādu to grib redzēt mūsu tauta. Tikai ar uzņēmējdarbības attīstību, konkurētspējas uzlabošanu un investīciju piesaisti mēs varam veicināt tautas labklājību. Mēs redzam atbalstu no valdības puses un esam gatavi turpināt aktīvu darbu, lai nonāktu pie kopīga redzējuma tam, kādu vēlamies redzēt Latviju nākotnē,” sanāksmei sākoties, teica LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Nodokļu reforma ir svarīgs instruments ceļā uz ekonomisko izrāvienu, ko var panākt, ja nodokļu sistēma ir vienkārša, saprotama un motivējoša gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.”

Būtiskākie jautājumi, kurus izskatīja 13. aprīļa NTSP sēdē, bija nodokļu likmju izlīdzināšana, sociālās nevienlīdzības mazināšana, minimālās algas palielināšana un mazās uzņēmējdarbības nodokļu sakārtošana.

NTSP konceptuāli atbalstīja sadarbības partneru priekšlikumu par UIN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību – 0% nodokļu likme nesadalītajai peļņai, piemērojot 20% likmi peļņas sadales brīdī. Atbalstu guva 20% IIN lkmes piemērošana mazām un vidējām algām. Tāpat atbalstu guva 20% IIN likmes piemērošana ienākumam no kapitāla pieauguma, kapitāla un ārvalstīs gūtām dividendēm. Uzņēmumiem nebūs jāmaksā UIN par iepriekšējo gadu peļņu. IIN par iepriekšējo gadu peļņas dividendēm paredzēts 3 gadu pārejas periods.

Uzņēmumu reprezentācijas un sociālās infrastruktūras izdevumi varētu būt 5% no uzņēmuma samaksātā VSAOI. Joprojām saglabāsies iespēja veikt ziedojumus sabiedriskā labuma organizācijām 10% apmērā no uzņēmuma iepriekšējā gada peļņas vai 3% apmērā no veiktajām VSAOI.

NTSP apstiprināja, ka minimālā alga 2018.gadā būs 430 euro. Tāpat apstiprināja diferencētā neapliekamā minimuma 250 euro apmērā un atvieglojumus par apgādībā esošām personām palielināšanu līdz 250 euro. Savukārt pensionāriem neapliekamais minimums pieaugs līdz 250 euro.

Lēmums tika pieņemts arī attiecībā uz MUN režīma sakārtošanu. MUN režīms tiks saglabāts, palielinot algas un izlīdzinot apgrozījuma slieksni ar PVN reģistrācijas slieksni.

LDDK  atbildīgi vērtē nepieciešamību veselības nozarē strādājošo atalgojuma pieaugumam. Sociālie partneri aicina valdību izvērtēt samazināto PVN likmju atcelšanu un iegūtos 83 miljonus novirzīt veselības aprūpes darbiniekiem, tai pat laikā ierobežot medikamentu cenu pieaugumu.

Diskusijas par kopīgiem risinājumiem nodokļu politikas stratēģijas izstrādē vēl turpināsies NTSP apakšpadomē un ekspertu darba grupās, lai ņemtu vērā sociālo partneru priekšlikumus attiecībā uz veselības, izglītības un zinātnes nozares finansējumu.