NEP seminārā diskutē par profesionālās izglītības attīstību

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 23.decembrī

Šā gada 12. decembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinājās Nozaru ekspertu padomju (NEP) seminārs “NEP un profesionālās izglītības attīstība: iespējas un risinājumi”.

Pasākums pulcēja vairāk nekā 80 dalībniekus no 12 dažādām ekspertu padomēm. Dalībnieku vidū bija gan darba devēji, kuri bija visplašāk pārstāvēti un veidoja teju pusi no klātesošajiem, gan valsts pārvaldes un arodbiedrību pārstāvji. Seminārā tika pārrunāti profesionālās izglītības attīstības plāni, prezentēti labās prakses piemēri nozaru un izglītības iestāžu sadarbībā, kā arī notika darba grupu diskusijas.

“Semināra gaitā apspriedām gan profesionālās izglītības nākotnes izaicinājumus, gan NEP lomu un iespējas pozitīvi ietekmēt profesionālās izglītības attīstību. NEP sekretariāta veiktās aptaujas un darba grupu diskusiju rezultātā esam apkopojuši prioritāri risināmos jautājumus 2020. gadā un guvuši vērtīgus ierosinājumus tālākajai NEP darbībai,” uzsver NEP nacionālā koordinatore Anita Līce.

Kā liecina aptaujas rezultāti, NEP locekļu ieskatā šā brīža prioritāte ir NEP iesaiste izglītības iestāžu un programmu stratēģiskajā plānošanā. Attiecīgi NEP sekretariāta prioritāte nākamajā gadā būs organizēt un atbalstīt ekspertu darbu tā, lai NEP var pieņemt kvalitatīvus lēmumus un lai tiem būtu reāla ietekme uz profesionālās izglītības attīstību. Kopumā NEP šobrīd ir iesaistīti vairāk nekā 240 brīvprātīgie eksperti, ar kuru atbalstu tiek veicināta profesionālās izglītības kvalitāte, efektivitāte un atbilstība darba tirgus prasībām.

“Profesionālajai izglītībai ir jāatbilst mūsdienu pasaules un darba tirgus strauji mainīgajām prasībām, kā arī jāatbild uz digitalizācijas un globalizācijas radītajiem izaicinājumiem. Šodien Eiropā runājam par inovācijām un ekselenci profesionālajā izglītībā, lai gan vēl nesen šos terminus lietoja tikai augstākās izglītības kontekstā,” atzīmē Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina.

Foto no pasākuma aplūkojami šeit: