Noticis LDDK Biedru sapulces attālinātais balsojums

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 25.martā

25. martā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biedru sapulces attālinātais balsojums par 2019. gada darbības rezultātiem, gada pārskatu un prioritātēm 2020. gadā. Kopumā balsojumā tik saņemtas 95 balsis, kas atbilst 55% LDDK biedru.

LDDK biedri attālinātajā balsojumā apstiprināja:

  • 2019. gada rezultātus un 2020. gada darba plānu;
  • LDDK Gada pārskatu, revidenta ziņojumu;
  • 2019. gada budžeta izpildi un 2020. gada plānu;
  • Priekšlikumus LDDK Padomes vēlēšanu nolikumam, kas precizētu vēlēšanu kārtību 2. kārtas gadījumos.

Ņemot vērā Ministru prezidenta K. Kariņa 2020. gada 14. marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, LDDK padome 2020. gada 12. marta sēdē nolēma, ka plānotā LDDK biedru sapulce š.g. 25. martā klātienē nenotiks, bet tiks rīkota attālināti, lai nodrošinātu savlaicīgu biedrības gada pārskata iesniegšanu.