Valdība un sociālie partneri turpinās darbu pie 2019.gada valsts budžeta

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 06.februārī

Šodien, 6.februārī notika jaunās valdības pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā kopā ar jaunās valdības ministriem piedalījās darba devēju pārstāvji – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un darba ņēmēju pārstāvji – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Kā galvenais darba kārtības jautājums – 2019.gada valsts budžets.

Lai nodrošinātu tautsaimniecības attīstību un novērstu ekonomiskās izaugsmes riskus, darba devēji uzskata, ka šobrīd būtiski pieņemt lēmumus, kas nodrošinātu “Moneyval” rekomendāciju izpildi. Jāveicina augsti produktīvu eksporta nozaru attīstība, pieņemot atbildīgus lēmumus darbaspēka pieejamībai un konkurētspējai, nodrošinot izglītības kvalitāti un iedzīvotāju mobilitāti.

LDDK aicina izveidot augsta līmeņa darba grupu Ministru prezidenta vadībā valsts obligātās veselības apdrošināšanas turpmākai attīstībai un veselības aprūpes nozares strukturālo reformu īstenošanai, iesaistot veselības ministru, finanšu ministru un labklājības ministru, kā arī LDDK un LBAS.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Lēmumu pieņemšanas procesā, kas noris NTSP formātā, jāņem vērā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam” (Latvija 2030) mērķi un  jāsekmē Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam ietvertā redzējuma “ekonomiskais izrāviens” īstenošana, kā arī jāatbalsta “Nacionālo reformu programmu stratēģijas “ES2020” (NRP) mērķu sasniegšana. Lai to īstenotu – svarīgi sekot prioritātēm – konkurētspējas stiprināšana, labvēlīga investīciju klimata veicināšana un finanšu sektora stabilitāte un attīstība.”

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība): Mums ir dažādas organizācijas, kas pārstāv visplašāko interešu spektru, bet šīs padomes sadarbības pamatā ir mērķis uzlabot darba vidi Latvijā, kas nāk par labu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, gan visiem iedzīvotājiem kopumā. Esmu gandarīts, ka šodien spējām konceptuāli vienoties par 2019.gada budžeta projektu, jo šobrīd svarīgākais uzdevums ir šī gada budžeta apstiprināšana. Valdība šobrīd uzsāk darbu pie rīcības plāna sagatavošanas. Aicinu sociālos partnerus aktīvi tajā piedalīties, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību izsvērta un pārdomāta rīcības plāna izstrādē.”

LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns: “Šodien NTSP sēdē jaunajai valdībai atgādināsim, ka sociālie partneri ar sociālā dialoga starpniecību veic nozīmīgu funkciju, līdzsvarojot darba ņēmēju un darba devēju intereses un mazinot nevienlīdzības plaisu sabiedrībā. Tieši valdības oficiālie sociālie partneri – LBAS un LDDK – ir tie, kas uzņemas atbildību par sarunu procesu un to rezultātiem visos sociālā dialoga līmeņos, arī par koplīgumiem un ģenerālvienošanos. Turklāt darba tiesību un darba aizsardzības jomā arodbiedrības nodrošina reālu likuma varu Latvijā. Ir svarīgi turpināt jau labi iesākto, piemēram, darba samaksas paaugstināšanā, it sevišķi, īstenojot pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku.”

Par NTSP:

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) – koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādejādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. Valdības puses vadītājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, darba devēju puses vadītājs ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents – Vitālijs Gavrilovs un arodbiedrību puses vadītājs ir Latvijas Brīvo arodbiedrību (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.