NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē šodien diskutēs par nākamā gada budžetu un nodokļu politikas iniciatīvām

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 20.augustā

Šodien Finanšu ministrijā notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri apspriedīs nākamā gada valsts budžeta veidošanas procesa aktualitātes. Tostarp tiks diskutēts par dažādām nodokļu politikas iniciatīvām, par kurām sociālie partneri uzsver – šādu nopietnu izmaiņu ieviešanu var izskatīt, tikai oficiāli tiekoties un izklāstot visu pušu argumentāciju par ietekmi uz tautsaimniecību.

Piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzskata, ka šonedēļ izskanējusī un koalīcijas padomē apspriestā iniciatīva atcelt līdzšinējos sociālo iemaksu griestus vai ieviest papildu „solidaritātes nodokli” ir skaidrs signāls, ka valsts nevēlas veicināt augstu apmaksātu darbavietu veidošanos un augstu kvalificētu speciālistu kompetenci atbilstošu darba apmaksu. Turklāt LDDK ieskatā tik nopietna darba nodokļu reforma kā sociālo iemaksu griestu atcelšana tādā vai citādā veidā nav iespējama bez detalizēta ietekmes izvērtējuma, tostarp izvērtējama vadošo nozaru konkurētspēja Baltijas kontekstā, īpašu uzmanību veltot augstas pievienotās vērtības nozaru attīstības potenciālam, kā arī – analizējama šādu lēmumu ietekme uz Latvijas ekonomisko pievilcību investīciju piesaistes kontekstā un, bez šaubām, – paredzamajām ēnu ekonomikas īpatsvara izmaiņām.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Gan šajā, gan citos jautājumos mēs stringri uzstājam uz 2014.gada rudenī Finanšu ministrijas parakstītās Nodokļu politikas stratēģijas 2015.-2017.gadam ievērošanu. Minētā stratēģija paredz pakāpenisku darba nodokļu mazināšanu, kā arī to, ka šajā periodā netiek ieviesti jauni nodokļu objekti un mainītas likmes, rūpīgi neizvērtējot visus sociālos un ekonomiskos aspektus, sasaisti ar ēnu ekonomiku un citus faktorus.”

LDDK uzsver, ka gan sociālo iemaksu griestu atcelšana, gan diskusija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samazināšanas iespējamību ir pretrunā ar Nodokļu politikas stratēģiju un tās nosacījumiem.