NTSP sēdē sociālie partneri diskutēs par nākamā gada valsts budžetu

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 09.oktobrī

Otrdien, 10.oktobrī, plkst.12.00 Ministru kabinetā notiks kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā sociālie partneri vērtēs likumprojektus par valsts budžetu 2018.gadam un vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., 2020.gadam.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs norāda, ka šis ir nopietns pārbaudījumu gads sadarbībai ar valdību, tomēr sociālie partneri un valdības pārstāvji līdz šim spējuši rast iespējamo šajos apstākļos kompromisu, gan apstiprinot jaunās nodokļu pamatnostādnes, gan izstrādājot nodokļu reformas likumprojektu paketi, gan arī Veselības aprūpes finansēšanas likumu, un NTSP sēdes laikā plāno vienoties arī par valsts budžeta projektu 2018.gadam.

Piešķirot papildu 205 miljonus eiro veselības nozarei, kopējais nozares budžets pirmo reizi vēsturē nākamgad pārsniegs 1 miljardu eiro. Būtiski turpināt uzsākto obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu, kuras pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā.

“Mēs aicinām valdību kopīgi radīt izsvērtu un pārdomātu valsts budžetu, kas veicinās konkurētspējīgu Latvijas ekonomiku un nodrošinās pievilcīgu investīciju klimatu. Ja vēl šodien pastāv kādas iekšējās politiskās nesaskaņas, tās ir jārisina, meklējot kompromisus ne tikai sociālā dialoga ietvaros, bet arī politisko partiju starpā. Valdībai jāvirza nākamā gada budžeta projekts uz Saeimu tikai pēc saskaņosanas ar socialajiem partneriem,” uzsver V.Gavrilovs.

Darba devēji sagaida, ka vēl lielāka uzmanība tiks pievērsta valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību funkciju pārskatīšanai, lai jau tuvākajā nākotnē paaugstinātu publiskās pārvaldes darbības efektivitāti, nepalielinot valsts budžeta izdevumus.

“Labvēlīgas vides radīšana uzņēmējiem nozīmē jaunu darba vietu rašanos, algu pieaugumu un kopējo valsts labklājību. LDDK kā sociāli atbildīgu darba devējus pārstāvoša organizācija apzinās, ka arī valsts budžeta veidošana vienlaicīgi ir gan iespēja, gan arī visu iesaistīto pušu atbildība,” uzsver LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

LDDK atkārtoti iebilst pret sasteigtām un iepriekš neizdiskutētām politiskajām iniciatīvām valsts budžeta izstrādes laikā. Ņemot vērā panākto vienošanos, nodokļu politikā turpmākos trīs gadus nevajadzētu būt nekādām izmaiņām, kas pasliktinātu uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju.

NTSP ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības deleģētie pārstāvji.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 112 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 64 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.