NTSP vienojas par konkurētspējīgākas nodokļu politikas virzieniem

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 09.septembrī

Šodien, 9. septembrī, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – diskutēja par valsts budžetu 2021. gadam. NTSP pauda atbalstu Finanšu ministrijas piedāvājumam samazināt darbaspēka nodokļus un pakāpeniski ieviest minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “LDDK atbalsta politisko mērķi Latvijā izveidot reģionāli konkurētspējīgāko nodokļu sistēmu un virzību uz darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu, kas uzlabos mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Nākamā gada valsts budžeta kontekstā atzinīgi vērtējam valdības apņemšanos izpildīt jau iepriekš pieņemtās likuma normas, paredzot finansējumu mediķu un pedagogu atalgojuma pieaugumam. Valsts budžeta izstrādes gaitā aicinām ievērot stratēģiskās plānošanas principus, ņemot vērā “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam” un “Stratēģiju Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai”, kā arī savlaicīgi iesaistīt darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjus turpmākajā darba procesā.”

Lai uzlabotu ekonomikas konkurētspēju, veicinātu iekasēto nodokļu pieaugumu un valsts sociālo ilgtspēju, LDDK aicina ņemt vērā sociālo un sadarbības partneru priekšlikumus nodokļu politikas attīstības virzieniem.

LDDK atbalsta valdības priekšlikumu  samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par 1%, saglabājot sasaisti ar veselības aprūpes finansēšanu. Vienlaikus darba devēji uzsver, ka ir nepieciešams vēl straujāks nodokļu sloga samazinājums, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Baltijas un visā Ziemeļvalstu reģionā.

Savukārt, ieviešot minimālās VSAOI, svarīgi, lai process notiktu pakāpeniski nākamo 2 gadu laikā, motivētu cilvēkus veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, turklāt, sistēmai ir jābūt viegli administrējamai. LDDK norāda, ka, aprēķinot nodokļu un sociālo iemaksu apmēru, būtu jāņem vērā mājsaimniecības kopējie ienākumi, kā arī jānodrošina iemaksu summēšana par visiem personas darba ienākumiem, bet atbildība par VSAOI nomaksu vismaz minimālajā līmenī ir jāuzņemas darba ņēmējam.

Tāpat LDDK vērš uzmanību, ka visi alternatīvie nodokļu režīmi, tai skaitā autoratlīdzību režīms, jāskata kopskaitā un jāizmaina vienlaicīgi, lai nenotiktu cilvēku migrācija starp nodokļu režīmiem, tādējādi novēršot iespēju tos izmantot negodprātīgai nodokļu optimizācijai.

LDDK pozitīvi vērtē centienus paaugstināt diferencētā neapliekamā minimuma (DNM) slieksni līdz 1800 euro, kas ir labāks modelis par esošo. Tomēr darba devēji aicina atteikties no lētā darbaspēka un aplokšņu algu ekonomiku veicinošo DNM, fiskāli neitrālā veidā aizstājot ar neapliekamo minimumu, jo DNM neveicina nodokļu sistēmas taisnīgumu un vienkāršību, kā arī kavē tautsaimniecības pāreju uz augstākas pievienotās vērtības un augstāka atalgojuma ekonomiku.