OECD ģenerālsekretārs Gurija viesojas LDDK

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 06.jūlijā

Šodien, 6. jūlijā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation of Economic Development and Cooperation, OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurria) savas vizītes laikā Latvijā viesojās Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK), lai pārrunātu darba devēju lomu ekonomikas stiprināšanā. 

LDDK ģenerāļdirektore Līga Meņģelsone uzsvēra, ka darba devēji aktīvi strādā pie sekojošu prioritāšu īstenošanas – konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšana, kvalificēta darba spēka pieejamība, maksas par elektroenerģiju samazināšana, veselības sistēmas reforma un sociālā dialoga stiprināšana. Esam gandarīti, ka LDDK un OECD skatījums uz aktuāliem Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem un veicamiem darbiem sakrīt.” 

OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija tikšanās laikā LDDK uzsvēra, ka šobrīd svarīgi darba devējiem veicināt konkurētspēju un kāpināt produktivitāti, kā arī jāstrādā pie plašākas investīciju piesaistes. Jo produktīvāka būs ekonomika un uzņēmēji ar lielākiem peļņas rādītājiem, jo vairāk resursu būs, lai maksātu konkurētspējīgu atalgojumu, novērstu jauniešu emigrāciju, stiprinātu sociālo atbalstu un ieguldītu ilgtspējīgā valsts attīstībā.”

Par LDDK un OECD 

LDDK ir pārstāvēta Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (Business at OECD) pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD). Business at OECD ir neatkarīga organizācija, kas darbojas OECD ietvaros. Business at OECD sniedz padomus OECD valstu vadītājiem par dažādiem jautājumiem, kas skar globalizācijas procesus un pasaules ekonomiku. Business at OECD biedri ir OECD dalībvalstu 34 lielākās uzņēmējorganizācijas. LDDK kā Business at OECD biedrs darbojas dažādās politikas komitejās un darba grupās. LDDK darbība Business at OECD nodrošina savlaicīgu informāciju par OECD piedāvātajām politikas iniciatīvām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību un ražošanu.