OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes ģenerālsekretārs atzinīgi vērtē Latvijā paveikto

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 29.septembrī

Šī gada 27.-28. septembrī Latvijā bija ieradies OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes ģenerālsekretārs Bernhards Velške (Bernhard Welschke), kurš pēc tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ministru prezidentu Māri Kučinski un citiem ministriju pārstāvjiem atzinīgi novērtēja Latvijā paveikto, ko lielā mērā ir sekmējis stāšanās process OECD.

Divu dienu vizītes laikā Bernhards Velške ar Latvijas valdības vadītāju, ministriju pārstāvjiem un LDDK biedriem pārrunāja aktuālos jautājumus, kas skar uzņēmējdarbības vidi, investīciju piesaisti, konkurētspēju, saņemtajām OECD rekomendācijām strukturālo reformu īstenošanā Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās jomās un ieguvumiem no dalības OECD.

Velške pēc vizītes Latvijā: “Vērienīgā programma, ko Latvija ir izvirzījusi kā prioritātes dalībai Ekonomiskās sadarbības attīstības organizācijā (OECD), koncentrējoties uz produktivitāti, inovācijām un konkurētspēju, mani patiesi iespaidoja. BIAC un OECD var darīt daudz šajās jomās, lai palīdzētu LDDK un Latvijai uzlabot uzņēmējdarbības vidi un lietderīgi izmantot bagātīgās zināšanas, ko OECD var sniegt valstij.”

Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis un ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens tikšanās laikā ar BIAC ģenerālsekretāru uzsvēra, ka uzņēmējdarbības vides uzlabošanai būtiska ir ilgtspējīgas nodokļu politikas izstrāde, īpaši attiecībā uz darbaspēka nodokļiem, kā arī svarīgi ir sadarboties ar darba devēju organizācijām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņua-Lukaševica aicināja pilnvērtīgi izmantot OECD sniegtās iespējas, neapstāties pie paveiktā un veidot vēl ciešāku sadarbību starp Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un BIAC. Arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa vērsa uzmanību uz investīcijām, taču šajā gadījumā cilvēkresursu kontekstā, jo kvalificēts personāls ir tas, kas palielina nozaru pievienoto vērtību valsts ekonomikai. Šajā jautājumā OECD vadlīnijas sakrīt ar Latvijas rīcībpolitikas virzību.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Latvija ir izdarījusi lielisku darbu, kļūstot par ES, eirozonas un OECD dalībvalsti. Būtiski ir virzīties uz stratēģijas ES2020, Nacionālā attīstības plānā 2020 noteikto mērķu sasniegšanu. Biznesam un sociālajam dialogam šajos procesos ir būtiska loma. Lai sekmētu ekonomisko izaugsmi, svarīga ir nodokļu politika, ieguldījumi izaugsmē un attīstībā, kā arī uzņēmējdarbības un investīciju vides un konkurētspējas uzlabošana. LDDK jau 10 gadus strādā BIAC un redz, kāda ir OECD valstu labākā prakse šajos jautājumos.”

Papildu informācija:

BIAC ir neatkarīga organizācija, kas darbojas OECD ietvaros. Tā veido starptautisku biznesa tīklu – vairāk kā 2800 uzņēmējdarbības ekspertu regulāri tiekas ar OECD vadību un sniedz konsultācijas par ekonomikas politiku un pārvaldību. BIAC biedri ir OECD dalībvalstu vadošās uzņēmēju un darba devēju organizācijas.

Kopš 2006.gada LDDK novērotāja statusā ir piedalījusies BIAC darbā un LDDK eksperti, tostarp tādi biedri kā AS Latvenergo, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Lattelecom, Latvijas Komercbanku asociācija, SIA Biznesa augstskola Turība, SIA Valodu mācību centrs, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu ir jau iesaistījušies dažādās BIAC politikas komitejās un to darba grupās. LDDK darbība BIAC nodrošina savlaicīgu informāciju par OECD piedāvātajām politikas iniciatīvām, to ietekmi uz uzņēmējdarbību un ražošanu.