Otrā Eiropas profesionālo prasmju nedēļa

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 24.jūlijā

Šī gada 20. – 24. novembrī notiks Otrā Eiropas profesionālo prasmju nedēļa. Šīs nedēļas laikā visā Eiropā tiks īstenotas aktivitātes un pasākumi, lai demonstrētu izcilību profesionālajā izglītībā un apmācībā, tostarp arī Briselē notiks vairāki pasākumi (konferences, semināri un noslēguma pasākums ar balvu piešķiršanu).

Visas ieinteresētās personas un organizācijas ir laipni lūgtas iesaistīties Eiropas profesionālo prasmju nedēļā, kā arī dalīties šajā ziņā ar partneriem – uzņēmējiem, sociālajiem partneriem, izglītības un apmācības sniedzējiem, pieaugušo izglītības organizācijām, pētniekiem, karjeras konsultantiem, valsts iestādēm un sabiedrību kopumā. Reģistrējot pasākumus Eiropas Komisijas mājas lapā, pasākums var tikt ievietots interaktīvajā kartē, ko redzēs visā Eiropā.

Pirmā Eiropas profesionālo prasmju nedēļa notika 2016. gada 5. – 9. decembrī ar valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pasākumiem gan ES dalībvalstīs, gan EBTA un ES kandidātvalstīs. Vairāk nekā 900 aktivitātēs visā Eiropā apmeklēja gandrīz 800 000 cilvēku. Vairāk informācijas pieejama Komisijas mājas lapā.