Par Latvijas Darba devēju konfederācijas biedriem kļūst SEB banka, A/S Energofirma "Jauda" un LNK GROUP

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 18.janvārī

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Padomes sēdē 17.janvārī, novērtējot uzņēmumu ilggadējo labo praksi un sasniegtos rezultātus korporatīvās sociālās atbildības jomā, par LDDK biedriem apstiprināja A/S Energofirmu “Jauda”, LNK GROUP  un SEB banku.

SEB bankas vadītāja Ieva Tetere: “Mūsu bizness ir fokusēts uz Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tādēļ mums ir svarīgi, lai uzņēmējdarbības vide būtu caurredzama un tiesiska, lai tā būtu orientēta uz atbildību un ilgtspēju. Šajā ziņā mūsu vērtības sakrīt ar LDDK mērķiem, turklāt augstu vērtēju LDDK autoritāti un viedokļa svaru. Līdzdalību LDDK saskatu kā vēl vienu iespēju veidot stabilu vidi ekonomikas attīstībai, veicināt pārdomātus lēmumus un pilnvērtīgu dialogu starp darba devējiem un valsts pārvaldi.”

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone pauž gandarījumu par SEB bankas kā nozīmīga finanšu sektora līdera pievienošanos ietekmīgākajai darba devēju organizācijai. “Atzinīgi vērtējamas SEB bankas ilggadējās aktivitātes korporatīvās sociālās atbildības jomā un esam pārliecināti, ka arī turpmāk SEB banka sekos Latvijas Darba devēju konfederācijas biedru veiksmīgajai praksei un savā darbībā īstenos sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principus,” pauž L. Meņģelsone.

LDDK biedri ir arī vairākas citas Latvijas lielākās bankas kā arī Latvijas Komercbanku asociācija.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 43% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

Par SEB banku

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā, kas apkalpo vairāk nekā 5 miljonus privātpersonu un 400 tūkstošus uzņēmumu 20 pasaules valstīs. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. SEB grupā strādā 15 300 darbinieku.