Par nepamatotu prasību izvirzīšanu un administratīvo pārkāpumu lietu ierosināšanu

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 15.aprīlī

Ekonomikas ministrija (EM) saņem daudz uzņēmēju sūdzības par nepamatotu prasību izvirzīšanu un administratīvo pārkāpumu lietu ierosināšanu saistībā ar sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās. Kā piemērus var minēt aicinājumus slēgt alkohola tirdzniecības veikalu tirdzniecības centros sestdienās un svētdienās, liegt amatniekiem tirgot  savus produkciju tirgus teritorija ārpus telpām, aicināt slēgt diennakts veikalu pēc plkst. 22.00 u.c. gadījumi.

Atgādinām, ka nodrošinot COVID-19 virusa ierobežojošos pasākumus tirdzniecības un sabiedriskās pārtikas ēdināšanas vietās ir jāņem vērā:

  1. Ministra kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu);
  2. Ekonomikas ministra 2020.gada 20.marta rīkojums Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” (https://likumi.lv/ta/id/313369-par-socialas-distancesanas-nodrosinasanu-tirdzniecibas-vietas);
  3. Ekonomikas ministra 2020.gada 30.marta rīkojums Nr.1-6.1/2020/55 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās” (https://likumi.lv/ta/id/313556-par-socialas-distancesanas-nodrosinasanu-sabiedriskas-edinasanas-vietas);
  4. Zemkopības ministra 2020.gada 20.marta rīkojums Nr.39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā” (https://likumi.lv/ta/id/313367-par-partikas-aprites-papildu-regulejumu-arkartejas-situacijas-laika)

Ņemot vērā pašreizējo krīzes situāciju un dažādos ierobežojumus komersantiem, EM aicina valsts un pašvaldību policijas darbiniekus izturēties iecietīgi un uzreiz nepiemērot soda sankcijas, bet aicināt komersantus labprātīgi nodrošināt normatīvo prasību izpildi.

Vienlaikus informējam, ka Ekonomikas ministrijas mājaslapā ir sniegti skaidrojumi uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar sociālās distancēšanās pasākumiem tirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas jomā, kas var noderēt policijas darbiniekiem ikdienas pienākumu veikšanā (skat. https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/covid_19/). Savukārt neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vadītāju Didzi Brūklīti pa tālrunī 67013274 (tirdzniecības ierobežojumi) vai Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktora vietnieku Intaru Eglīti pa tālruni 67013236 (sabiedriskās ēdināšanas ierobežojumi).

Lai mazinātu spriedzi sabiedrībā un nepamatotu administratīvo lietu ierosināšanu, aicinām nozīmēt pārstāvi no jūsu institūcijas ar kuru varētu koordinēt jautājumus, kas saistīti ar valsts un pašvaldību policijas pārbaudēm tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās. Informāciju par deleģēto pārstāvi aicinām nosūtīt Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vadītājam Didzim Brūklītim uz e-pasta adresi Didzis.Bruklitis@em.gov.lv līdz šī gada 17. aprīlim.