Paraksta Helsinku deklarāciju par atvērtu Eiropu

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 09.oktobrī

Atklāta ekonomika un atvērta sabiedrība ir galvenie Eiropas labklājības veicinātāji”, noteikts Helsinku deklarācijā par atvērtu Eiropu. Deklarāciju 2019. gada 9. oktobrī parakstīja EESK Darba devēju grupa, kuras sastāvā ir Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs, Somijas Rūpniecības industriju konfederācija un Somijas Tirdzniecības palāta konferences “An open Europe – How does it benefit us all” ietvaros.

Seminārā tika panākta vispārēja vienošanās par to, ka atvērta Eiropa ir ES nākotnes priekšnoteikums – gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā.

“Eiropas sistēma ir balstīta uz atklātību, un mēs tai ticam. Ir izaicinājumi no citām valstīm, bet mēs vēlamies to aizstāvēt,” savā atklāšanas runā sacīja Somijas Rūpniecības industriju konfederācijas ģenerāldirektors Jyri Häkämies. “Tikai spēcīga ES var risināt jautājumus, kas saistīti ar globālo konkurenci un nenoteiktību, kā arī nodrošināt Eiropas pilsoņiem drošību un labklājību”, seminārā piebilda Darba devēju grupas prezidents Jacek Krawczyk.

Helsinku deklarācija par atvērtu Eiropu atspoguļo šo pārliecību. Tajā uzsvērts, ka atvērtai ES ekonomikai nepieciešama uz noteikumiem balstītas starptautiskās tirdzniecības veicināšana, pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus veicināšana un jauninājumu, prasmju un konkurences pieņemšana kā ekonomikas attīstības pamats. Spēcīgai ES tas jāapvieno ar atvērtu, uz vērtībām balstītu sabiedrību, kas aizstāv likuma varu, veicina dialogu ar pilsonisko sabiedrību un atzīst cilvēku daudzveidību.