LDDK paraksta sadarbības līgumu ar Uzbekistānas Tirdzniecības un rūpniecības kameru

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 01.decembrī

Latvijas – Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) vadība novembra vidū devās pirmajā vizītē pie Uzbekistānas partneriem, lai apzinātu plašākas sadarbības iespējas un diskutētu par iespējamajiem sadarbības stiprināšanas instrumentiem. Vizītes laikā tika parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Uzbekistānas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (CCIU).

Sadarbības līgums paredz sadarbību Informācijas un pieredzes apmaiņu šādās jomās: sociālā dialoga loma ekonomiskās sadarbības sekmēšanai, pārstāvot darba devēju intereses dialogā ar valdību, pašvaldībām un arodbiedrībām; pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un apvienībām, kas ir LDDK un CCIU biedri darbības stiprināšanai Latvijā un Uzbekistānā; Latvijas – Uzbekistānas Apvienotās Lietišķās sadarbības padomes (LSP) izveide ar mērķi sekmēt sadarbību starp Latvijas un Uzbekistānas uzņēmējiem.

Latvijas – Uzbekistānas LSP vadītājs, A/S “Sonora” valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga: “Latvijas – Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padomes mērķis ir maksimāli efektīvi izmantot tos instrumentus, ko ir sagatvojuši mūsu politiķi un starpvalstu komisijas, lai veicinātu sadarbību starp Latvijas un Uzbekistānas uzņēmumiem. Mūs interesē Latvijas produkcijas eksports uz Uzbekistānu, savukārt Uzbekistānas puse ir izteikusi lielu interesi par importu, jo īpaši par tehnoloģisko iekārtu importēšanu. Uz doto brīdi jau vairāki uzņēmumi ar mūsu starpniecību ir nodibinājuši kopuzņēmumus ar Uzbekistānas ražotājiem.

Patīkami, ka šobrīd Latvijas vārds pozitīvi izskan Uzbekistānā starp valsts amatpersonām un uzņēmējiem, un  ka Latvija ir tā valsts ar kuru uzbeki labprāt vēlas sadarboties. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības un Baltijas valstīm, mūsu galvenā priekšrocība ir tā, ka mēs ļoti labi pārzinām Eiropas Savienības tirgu un Rietumu kultūru, un tajā pašā laikā ļoti labi spējam saprast uzbeku mentalitāti un domāšanu. Uzbekistānas uzņēmēju un amatpersonu vidū mums ir laba reputācija – to es varu apgalvot pilnīgi droši, jo šādu informāciju esam saņēmuši no vairākiem avotiem.

Latvijas uzņēmējus aicinu būt drosmīgākiem un izskatīt sadarbības iespējas, jo preču eksports uz Uzbekistānu un kopuzņēmumu veidošana ir lieliska iespēja, kā apgūt NVS valstu tirgu. Arī darbaspēka izmaksas šajās valstīs ir krietni zemākas kā Latvijā, līdz ar to ir milzīgs potenciāls uzņēmumu attīstībai šajās valstīs. Tāpat arī ir iespēja importēt preces no Uzbekistānas – piemēram, tekstilizstrādājumus. Tas ir veids, kā var veicināt importa tirdzniecību Eiropas Savienībā. Šādu iespēju uz abpusēju sadarbību noteikti nevajadzētu palaist garām! ”

Decembrī divu nedēļu garumā ES finansētā projekta “Internship Progress of selected SME managers in 2014-2015” Uzbekistānā ietvaros pieredzes apmaiņā Latvijā viesojas Uzbekistānas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji (CCIU). LDDK organizētās apmācību programmas Latvijā mērķis ir iepazīstināt Uzbekistānas pārstāvjus ar Latvijas darba devēju organizāciju un uzņēmumu darbu nolūkā rast piemērotākos sadarbības veidus ar Latvijas uzņēmējiem.

Video par attīstītākajām Uzbekistānas nozarēm: https://www.youtube.com/watch?v=4M71azGJDQ4

Papildu informācija par Lietišķajām sadarbības padomēm (LSP) :

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) kā vienu no savām prioritātēm ir noteikusi Latvijas uzņēmēju ārējo ekonomisko interešu aizstāvību, stiprinot attiecības ar dažādu valstu darba devēju organizācijām. Interešu un darbību labākai koordinācijai LDDK ir noslēgusi divpusējos līgumus ar dažādu valstu nacionālām un reģionālām darba devējus apvienojošām uzņēmēju organizācijām. LSP formāts ir cieša divpusēja sadarbība ar attiecīgo valstu darba devēju organizācijām un to vadītajām LSP, kas nepieciešamības gadījumā, ļauj risināt abu valstu uzņēmējiem būtiskus jautājumus valdību līmenī. LDDK ir izveidojusi LSP ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Krieviju, Turkmenistānu, Ukrainu un Uzbekistānu.