LDDK: vienošanās rada pārliecību par sadarbību nākotnei

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 09.augustā

Šodien, 9. augustā parakstītais vienošanās protokols par kopīgu redzējumu uz kopā darāmajiem darbiem, sadarbības un sociālā dialoga principiem vieš optimismu un rada priekšnoteikumus tam, lai Latvija tomēr spētu īstenot nepieciešamās reformas, gala rezultātā mainot nelabvēlīgo emigrācijas tendenci, straujāk kāpinot iekšzemes kopproduktu un uzlabojot iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī paaugstinot iedzīvotāju drošību. Tā uzskata Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Atliekot vai izvairoties no nepieciešamajām reformām, Latvija riskē arī turpmāk būt par valsti, kur iedzīvotāju dzīves līmenis ir zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, no kuras cilvēki brauc prom labākas dzīves meklējumos, kur valstij katastrofāli trūkst naudas izglītībai, valsts drošībai, veselības aprūpei, transporta infrastruktūrai un citām neatliekamām vajadzībām, turpina L. Meņģelsone.

Sociālie un sadarbības partneri, parakstot vienošanos, ir izteikuši gatavību sniegt valdībai nepieciešamo atbalstu reformu īstenošanā.

Vienošanās paredz, ka valdība veiks reformas valsts pārvaldē, Valsts ieņēmumu dienestā un nodokļu politikā. Tostarp tiks noteikts konkurētspējīgs atalgojums augstākā līmeņa vadītājiem, rīcības brīvība attiecībā uz savas iestādes personāla lielumu un atalgojumu atbilstoši budžeta iespējām, efektīvu sasniedzamo rezultatīvo rādītāju kopumu un atbildību par izpildi.

Dokumentā paredzēts izstrādāt arī stabilu un saprotamu Latvijas nodokļu politiku. Šim uzdevumam jābūt paveiktam līdz nākamā gada aprīlim.

Vienošanās arī nosaka, ka līdz 2020. gadam iekšzemes kopprodukts jāpalielina līdz 17 000 eiro uz vienu iedzīvotāju, bet nodokļu iekasējamība – līdz 32% no iekšzemes kopprodukta. To iespējams panākt, attīstot eksportu, nodrošinot augstu produktivitāti, lai būtiski palielinātu vidējo atalgojumu.

Vienošanos parakstīja Ministru prezidents Māris Kučinskis, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis.

Aicinām arī citas organizācijas atbalstīt nepieciešamās reformas un pievienoties Vienošanās protokolam.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 45% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.