Paziņos darba devēju ieteiktākās izglītības iestādes un studiju programmas

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 28.jūnijā

Piektdien, 30. jūnijā, plkst. 9.30 Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) telpās Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, LDDK sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv paziņos darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPa rezultātus.

Šogad studiju TOPā, kas norisinājās no 1. līdz 27. jūnijam, viedokli pauda 2524 uzņēmumi, apliecinot, ka darba devēji ir ieinteresēti motivēt un iedvesmot jauniešus turpmākās karjeras izvēlē.

Šajā laikā, kad skolu absolventi ir noslēguši vienu nozīmīgu posmu savas izaugsmes un pilnveides ceļā, īpaši svarīgs ir potenciālo darba devēju viedoklis. Latvijas uzņēmumu pārstāvji arī šogad aktīvi iesaistījās TOPa veidošanā, lai rekomendētu tās izglītības iestādes un studiju programmas, kurās, pēc viņu līdzšinējās pieredzes, iespējams gūt darba tirgum atbilstošākās zināšanas un prasmes konkrētās profesijās. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, skolu absolventi augstu vērtē darba devēju viedokli, izvēloties savu nākotnes profesiju. Prakse.lv veiktajā pētījumā noskaidrots, ka 93% absolventu, izvēloties studiju virzienu, ņem vērā darba devēju viedokli. Par to liecina arī pieaugošais TOPa sadaļas apmeklējums portālā Prakse.lv, proti, 2015./2016.mācību gadā TOPu skatījuši 260 000 cilvēku.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Ieteiktāko izglītības iestāžu TOPu rīkojam jau sesto gadu ar mērķi palīdzēt jauniešiem pieņemt pareizo lēmumu savas profesijas izvēlē. Mēs vēlamies, lai Latvijā būtu konkurētspējīgs, darba tirgum atbilstošs un sabalansēts darbaspēks. Tieši Latvijas uzņēmēji ir tie, kas visprecīzāk spēj raksturot, kādas ir šī brīža darbaspēka prasības, jo kvalificētu darbinieku noturēšana un piesaistīšana ir viņu ikdiena. Tādēļ jo īpaši aicinu jauniešus ieklausīties darba devējos, iespējams, tieši viņu viedoklis būs izšķirošais faktors pareizā karjeras virziena noteikšanā!”

Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPa preses konferencē piedalīsies:

  • Agita Kiopa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore;
  • Līga Meņģelsone, LDDK ģenerāldirektore;
  • Kristaps Bērziņš, portāla prakse.lv klientu vadītājs;
  • Uldis Sukovskis, Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors;
  • Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas padomes priekšsēdētājs;
  • Aija Picalcelma, A/S “Latvenergo” Personāla lietu daļas administrēšanas vadītāja;
  • Jānis Rozenblats, Rīgas tehniskās koledžas direktors un Jānis Nipers, RTK direktora vietnieks studiju pētniecības darbā
  1. gada TOPā nemainīgi par visnovērtētāko studiju programmu uzņēmumi atzina Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes. To, vai šajā gadā līderu pozīcijas saglabāsies vai mainīsies,
  2. uzzināsiet, apmeklējot LDDK un portāla prakse.lv rīkoto preses konferenci.

Mediju pārstāvjus lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību LDDK Komunikācijas nodaļā: tel.nr.: 67225162 , e-pasts: prese@lddk.lv.