Pieci ieteikumi, kā padarīt darba vidi ģimenēm draudzīgāku

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 14.jūlijā

Informatīvās akcijas Darbā bērni rīkotāji kopš vasaras sākuma īstenojuši ģimenei draudzīgas darba kultūras veicināšanas pasākumus, kuru ietvaros apkopoti labās prakses piemēri Latvijas uzņēmējdarbības vidē – kā ģimenēm draudzīgi darba devēji pēc pašu iniciatīvas rūpējas par darbinieku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

Raksturīgi, ka uzņēmumu iniciatīvas lielākoties sakrīt ar TOP 3 nozīmīgākajām akcijas sākumā identificētajām strādājošo vecāku vajadzībām ģimenes un darba dzīves savienošanai – papildu brīvdienas ģimenei nozīmīgos brīžos, elastīgs darba laiks un karjeras attīstības iespējas mazu bērnu māmiņām un jaunajiem vecākiem, kuri ir apzinīgi un motivēti darbinieki.

Ņemot vērā ģimenēm draudzīgu uzņēmumu pieredzi, “Darbā bērni” rīkotāji ir sagatavojuši vienkāršus ieteikumus darba devējiem, kā pakāpeniski veidot ģimenēm draudzīgu un pretimnākošu darba vidi:

  • Izzināt darbinieku vēlmes un vajadzības – katram kolektīvam ir sava specifika, ko iespējams uzzināt, runājot darbiniekiem un aptaujājot uzņēmumā strādājošos bērnu vecā Uzņēmumu pieredze ir dažāda – darbinieku aptauja reizi gadā ir bieži praktizēts informācijas apkopošanas veids, tāpat arī anonīmas aptaujas par darbinieku apmierinātību, tostarp – par darba devēja attieksmi pret strādājošajiem ģimenes cilvēkiem;
  • Aicināt darbiniekus atpūsties – izmantot atvaļinājumu, kura laikā darba pienākumi netiek pildīti, kā arī cienīt darbinieku tiesības uz laiku sev un ģimenei pēc darbalaika beigām, brīvdienās un svētku dienās;
  • Piedāvāt elastīgu darba laiku un nodrošināt attālināta darba iespējai, kā arī dažādot darba grafiku – īsākas darba dienas vasarā, brīvas dienas vai darba stundas ģimenei nozīmīgos dzīves brīž Ģimenēm draudzīgi uzņēmēji ir pārliecinājušies, ka attālināts darbs var būt tikpat rezultatīvs kā laiks, kas pavadīts birojā, jo motivēti darbinieki novērtē darba devēja pretimnākšanu un šo laiku neizmanto ļaunprātīgi;
  • Pasākumu rīkošana ar darbinieku ģimeņu un bērnu piedalīšanos gan valsts svētkos, gan uzņēmumam nozīmīgos brīžos ikdienā. Piemēram, sarīkojot bērnu dienu darbā, kad uzņēmuma darbinieki uz darbu ierodas kopā ar bērniem un pavada laiku vecāku darba vidē;
  • Uzņēmumā, noslēdzot koplīgumu, iespējams vienoties par materiālu pabalstu vai īpašām dāvanām darbiniekiem tādos privātajā dzīvē nozīmīgos brīžos kā, piemēram, laulības, bērna piedzimšana, apaļa jubileja un citi, kā arī atbalsts un pretimnākšanas ģimenes dzīvē grūtos momentos.

“Būtiski ir saprast, ka darba vidi veido visu līmeņu darbinieki, tāpēc ģimenei draudzīga un atvērta darba vide ir kopdarbs un savā ziņā arī kopīgs mācību process – meklēt un atrast piemērotāko variantu, kas atbilst uzņēmuma vērtībām, iespējām un darbinieku vajadzībām,” stāsta Inga Akmentiņa – Smildziņa, “Amgio iniciatīvas laimīgām ģimenēm” vadītāja un akcijas “Darbā bērni” rīkotāja.

Elastīgu pieeju darba vides organizēšanai, padarot to ģimenēm draudzīgāku, atbalsta arī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kuras ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver: “Ģimenei draudzīga darba kultūra var veidoties sociālā dialoga veidā, līdzsvarojot darba devēju un darbinieku vēlmes un vajadzības. Domāt tikai par finanšu rezultātiem, aizmirstot par cilvēku faktoru, ir tuvredzīgi un neveicina uzņēmuma ilgtspēju. LDDK biedru, sociāli atbildīgu uzņēmumu labā prakse liecina, ka pretimnākoša un uz darbinieku vajadzībām orientēta attieksme pozitīvi ietekmē dažādu nozaru uzņēmumu darba rezultātus ilgtermiņā.”

“Darbā bērni” akcija tiks turpināta arī 2016. gada jūnijā, iesaistot diskusijā un pieredzes apmaiņā aizvien plašāku uzņēmumu un iestāžu loku, kas atraduši kopīgu valodu ar saviem darbiniekiem – strādājošajiem vecākiem. Tāpēc informatīvās akcijas rīkotāji aicina darba devējus izzināt savu darbinieku vajadzības un rast iespēju kā ar mērķtiecīgām aktivitātēm veidot ģimenei draudzīgu darba kultūru. Ikviens uzņēmums aicināts dalīties savā pieredzes stāstā, lai iedvesmotu citus, sūtot tos uz e-pasta adresi: darbaberni@laimigamgimenem.lv. Tāpat arī visi interesenti aicināti dalīties ar saviem pieredzes stāstiem sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #darbābērni.

Darbā bērni informatīva akcija ģimenei draudzīgai darba kultūrai

Lai stāstītu par darba devēju un darbinieku iespējām padarīt ikdienu ģimenei draudzīgu, “Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” kopā ar “Latvijas Radio 1” “Ģimenes studija” rīko informatīvu akciju “Darbā bērni”. Akcijas laikā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kā veidot karjeru, lai darbs nav šķērslis ģimenes laimei, kā laimīgs darbinieks var kļūt par panākumu atslēgu savam darba devējiem, un kā darba kultūru var uzlabot mērķtiecīga valsts politika.

Papildu informācija:

Agnese Ruberte

„Darbā bērni” projekta koordinatore

M: 29337759, e: darbaberni@laimigamgimenem.lv