Pirms izstrādāt 2017.gada valsts budžetu - jāvienojas par sadarbības principiem

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 04.decembrī

Šonedēļ Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) budžeta un nodokļu apakšpadome, kurā piedalās sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Finanšu ministrija, – uzsāka nākamā gada budžeta izstrādes gaitā visu pušu piedāvāto diskusiju par nodokļu sistēmu Latvijā un 2017. un nākamo gadu budžetu pamatprincipiem.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Mērķi, kas ir jāsasniedz, nav mainījušies un ir iekļauti Nodokļu politikas stratēģijā 2015.-2017.gadam – veicināt tautsaimniecības izaugsmi un attīstību, nodrošināt Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, kā arī nodrošināt nodokļu politikas stabilitāti un paredzamību. Lai šos kopīgos mērķus varam realizēt, nepieciešams vienoties par turpmākās kopējās sadarbības veidošanas principiem.”

LDDK ir gatavi konstruktīvam un savlaicīgam darbam pie 2017. gada valsts budžeta izstrādes, bet ņemot vērā darba procesu, kas bija vērojams pie nākamā gada budžeta veidošanas, ir jāvienojas par turpmākajiem sadarbības principiem.

Darba devēji arī atbalsta Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas iniciatīvu pārskatīt budžeta izdevumu plānošanas principus.

Informācijai:

Šonedēļ Saeimā tika pieņemts 2016. gada valsts budžets, būtiska daļa jeb 36,5% paredzēti sociālajai aizsardzībai, savukārt otrā vietā (17,7%) izdevumu pozīcijā ir dotācijas pašvaldībām un tikai 5,8% ekonomiskajai darbībai.

2016.gada budžeta izdevumi