Preses konference: Kāpēc Latvijā būtu jāievieš saīsinātā darbalaika shēma?

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 18.jūnijā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 29. jūnijā plkst. 11.00 rīko preses konferenci par saīsinātā darbalaika shēmas ieviešanu Latvijā kā īslaicīgās nodarbinātības risinājumu krīzes apstākļos un seku pārvarēšanai. Preses konference norisināsies e-platformā ZOOM, kā arī to varēs vērot LDDK Facebook kontā.

Latvijā šobrīd ir viens no straujākajiem bezdarba pieauguma rādītājiem Eiropas Savienībā, kas liecina par to, ka daudzi uzņēmumi Covid-19 krīzes apstākļos nespēj saglabāt darbavietas, turklāt dīkstāves pabalsta izmaksas termiņš beigsies jau 30. jūnijā. Kā nākamais iespējamais atbalsta instruments uzņēmumiem konceptuāli ir nosaukts darba algu subsīdijas eksportspējīgiem uzņēmumiem, bet normatīvais regulējums vēl nav izstrādāts.

LDDK ir apzinājusi citu ES valstu labo pieredzi atbalsta instrumentu ieviešanā, kas darba devējiem un darba ņēmējiem palīdz vieglāk pārdzīvot ekonomisko lejupslīdi un izvairīties no pārmērīga bezdarba pieauguma, un aicina arī Latvijā ieviest  saīsinātā darbalaika shēmu (angļu val. short-term work scheme), kas sekmīgi darbodjas daudzās ES valstīs. Jau kopš Covid-19 krīzes sākuma priekšlikumus šādas sistēmas izveidei Latvijā LDDK ir aktīvi paudusi atbildīgo ministriju darba grupās un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē.

Preses konferencē informēsim – kādus ieguvumus saīsinātā darbalaika shēma sniedz uzņēmējiem, darba ņēmējiem un sabiedrībai kopumā? Kāpēc tas ir efektīvs instruments darba devēju un ekonomikas saglabāšanai krīzes apstākļos un ļauj vieglāk pārvarēt negatīvās sociālekonomiskā sekas?

Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties preses konferencei, zvanot pa tel. 28650306 vai arī rakstot e-pastu uz sana.sture@lddk.lv.

Papildu informācija:

Lai samazinātu Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģētu uz tā sociālekonomiskajām sekām, Eiropas Padome 2020. gada 19. maijā pieņēmusi regulu Nr. 2020/672, ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma. Instruments papildina valsts pasākumus, ko veikušas skartās dalībvalstis, tas sniedz finansiālu palīdzību, lai palīdzētu minētajām dalībvalstīm tikt galā ar tādu faktisko un, iespējams, arī plānoto publisko izdevumu pēkšņo un būtisko pieaugumu, kuri paredzēti, lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma izraisītās ārkārtas situācijas tiešās ekonomiskās, sociālās un ar veselību saistītās sekas.

Kopējais apjoms no šī instrumenta, kas pieejams ES dalībvalstīm, būs 100 miljardi eiro. Šo aizdevumu garantēs ES dalībvalstu sniegtas garantijas un Latvijas Republikas Finanšu ministrs ir 2020.gada 16.jūnijā parakstījis galvojuma līgumu ES atbalsta instrumenta SURE sākšanai.

Lai Latvija varētu izmantot SURE instrumenta finansējumu, atbilstoši ES padomes regulai, tā var lūgt ES finansiālo palīdzību, ja faktiskie un, iespējams, arī plānotie publiskie izdevumi sākot no 2020. gada 1. februāra ir pēkšņi un būtiski palielinājušies tādu valsts pasākumu dēļ, kuri ir tieši saistīti ar saīsināta darbalaika shēmām un līdzīgiem pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu Covid-19 uzliesmojuma izraisītās ārkārtas situācijas sociālekonomiskās sekas.