Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus aicina piedalīties konkursā “Es lepojos ar paveikto”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 09.janvārī

Lai popularizētu profesionālo izglītību un sniegtu iespēju labāk izprast jauniešu profesionālo potenciālu un talantus, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā (IZM) ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) izsludina konkursu “Es lepojos ar paveikto”.

Konkursa ietvaros profesionālo vidējo izglītības iestāžu jaunieši ir aicināti dalīties savos personīgajos stāstos ceļā uz profesijas izvēli un sasniegumiem mācību procesa laikā. Konkurss norisinās kampaņas “Dari un mācies, viss tikai sācies!” ietvaros, kuras nolūks ir popularizēt profesionālo vidējo izglītību un darba vidē balstītas mācības.

Lai veicinātu jauniešu izpratni par profesionālās izglītības sniegtajām iespējām un paaugstinātu profesionālās izglītības prestižu, IZM sadarbībā ar LDDK Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros izsludina konkursu jauniešiem “Es lepojos ar paveikto”. Konkursā jaunieši tiks aicināti iesūtīt foto un aprakstu ar devīzi kā vienotu vēstījumu par savu ceļu uz profesijas izvēli un gūtajiem panākumiem, parādot arī faktorus, kas viņiem ļāvuši gūt sasniegumus, ar ko lepoties. Šim sasniegumam ir jābūt saistītam ar mācību procesu, izvēlēto profesiju, darbu vai praksi izvēlētajā arodā.

Par konkursa dalībniekiem var kļūt izglītojamie, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijai un pašvaldībām pakļautajās izglītības iestādēs (tajā skaitā koledžās). Jaunieši var publicēt savu veiksmes stāstu, iesūtot to izglītības iestādei, kurā tiek apgūts izvēlētais arods, izmantojot skolas noteiktos saziņas veidus.

Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 25.janvārī, starptautiskās konferences “BAfA for Innovative VET” ietvaros.

Papildu informāciju par dalību konkursā un tā norisi iespējams uzzināt LDDK un IZM mājas lapās.

Informāciju sagatavoja:
Inese Lukaševska
Projekta komunikācijas konsultante
Telefons: 29536344
E-pasts: inese@luka.lv