Projekta sanāksme

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 07.aprīlī

īstais dvb logo

ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» komandas sanāksme par aktuāliem jautājumiem.