Reģionālā vizīte Cēsīs

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 16.maijā

19. maijā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji dodas reģionālajā vizītē uz Cēsīm, lai tiktos ar Cēsu uzņēmēju kluba biedriem, informētu par LDDK aktualitātēm un projektiem, kā arī, lai iepazītos ar labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā uzņēmumā A/S “Cēsu alus”.

11.00 – 12.40 Ekskursija un degustācija A/S “Cēsu alū”

Ekskursijā piedalās LDDK pārstāvji, Cēsu uzņēmēju kluba biedri un uzņēmumu darba aizsardzības speciālisti. Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu. Ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

13.00 – 14.30 Lietišķās pusdienas

                LDDK tikšanās ar Cēsu uzņēmēju kluba biedriem

                LDDK informē par aktualitātēm un projektiem:

  • Darba vidē balstītas mācības un prakses
  • Par darbinieku un uzņēmumu atbalstu uzņēmumos, kuros 30% no darbiniekiem sasnieguši 50+ vecumu
  • Informācija par projektu “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei”, ko LDDK īstenos kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, Biedrību “Cēsu uzņēmēju klubs”, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un Autopārvadātāju asociāciju “Latvijas auto” un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
  • Diskusija

15.00 – 17.00 LDDK pārstāvju un Cēsu uzņēmēju kluba biedru vizīte uzņēmumā “RECRO”

RECRO – viena no modernākajām automātisko ātrumkārbu restaurācijas un testēšanas rūpnīcām Eiropā, viens no līderiem ātrumkārbu restaurācijas jomā visos segmentos Ziemeļeiropā. Uzņēmums ik gadu piedāvā arvien jaunus pakalpojumus un produktus.