Riga Compliance forum

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 21.maijā

Latvijas Komercbanku asociācija sadarbībā ar Temple Grange Partners un Consortix organizē forumu Riga Compliance forum, kas norisināsies 14. – 15. jūnijam.

LKA Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas aicina asociāciju organizēt regulāras apmācības par AML/CFT standartiem un atbilstības nodrošināšanu, kā arī par OFAC sankciju piemērošanu.

Šoreiz apmācības ir īpaši sagatavotas jau pieredzējušiem AML/CFT speciālistiem, kā arī par sankciju ievērošanu atbildīgajiem darbiniekiem gan bankās, gan citos uzņēmumos, kuru darbā ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību AML/CFT noteikumu kvalitatīvai ievērošanai kā arī riskiem, kas saistīti ar finanšu sankcijām.

Jāņem vērā, ka cīņa ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kā arī starptautiskās sankcijas nav un arī turpmāk nebūs tikai finanšu sektora kompetences jautājums. Tas rada tiešu ietekmi uz spējām izpildīt noslēgtos līgumus, veikt norēķinus par tiem, sekmīgi realizēt publiskos iepirkumus, īstenot liela mēroga projektus, tostarp ar valsts un pašvaldību budžeta finansējumu. AML/CFT un starptautisko sankciju risku apzināšana attiecas gan uz privāto, gan publisko sektoru.