Rīgā notika Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas sēde

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 16.augustā

Otrdien, 15. augustā, norisinājās Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas sēde, kuras laikā tika spriests par paveikto un turpmākās sadarbības iespējām.

Sēdē piedalījās Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, kura ziņoja par Latvijas uzņēmēju sadarbību ar Krievijas pusi Lietišķās sadarbības padomes ietvaros, tai skaitā par ciešu sadarbību ar  Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienību (Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs), balstoties uz 2006. gada 21. jūlijā parakstīto sadarbības līgumu.  Uzrunas laikā L.Meņģelsone akcentēja ieinteresētību konkurētspējas, uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, savstarpējo investīciju veicināšanas, sociālā dialoga un ekonomiskās sadarbības attīstīšanā.

Tāpat sēdes laikā tika pārrunāti arī citi svarīgi divpusējās sadarbības jautājumi: ekonomiskās un investīciju sadarbības jautājumi, reģionālā, pierobežas, muitas un vides sadarbība, kā arī abu valstu dialoga turpināšanas iespējas.

Sēdi vadīja abu pušu līdzpriekšsēdētāji – Latvijas Republikas satiksmes ministrs Uldis Augulis un Krievijas Federācijas transporta ministrs Maksims Sokolovs. Puses vienojās stiprināt sadarbību un līdz šī gada beigām iecerēts parakstīt abu valstu starpvaldību vienošanos par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi.

 Uzziņai

Latvijas-Krievijas starpvaldību komisija ir sarunu formāts, kurā tiek pārrunāti abu valstu praktiskas sadarbības jautājumi, un tajā darbojas četras darba grupas: ekonomiskās sadarbības, reģionālās sadarbības, transporta jautājumu un humanitārās sadarbības jautājumu darba grupa. Iepriekš Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas sēde notika 2013. gada novembrī Maskavā.

Lietišķās sadarbības padomes laikā tiek pārrunāta esošā sadarbība, nepieciešamā rīcība un iesaiste dažādu uzņēmējdarbību un sadarbību uzņēmēju līmenī veicinošu jautājumu risināšanā, piemēram, Starpvaldību komisiju līmenī.