Rīgā notiks profesionālajai izglītībai un darba vidē balstītām mācībām veltīta starptautiska konference

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 23.janvārī

logo rindā

Trešdien, 25.janvārī viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija” notiks starptautiska konference “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” (BAfA for Innovative VET), kuras mērķis ir veicināt Baltijas valstu sadarbību profesionālās izglītības un darba vidē balstītu mācību jomā, kā arī  tālāk attīstīt Baltijas māceklības aliansi.

 Konferencē Baltijas valstu delegācijas un starptautiskās sadarbības partneri diskutēs gan par Eiropai būtiskiem profesionālās izglītības attīstības jautājumiem, gan par Baltijas valstu sadarbību kopējā Eiropas kontekstā. Īpaši tiks akcentētas darba vidē balstītas mācības attiecībā uz internacionalizāciju, inovācijām un ekselenci profesionālajā izglītībā.

Visi minētie jautājumi ir Eiropas profesionālās izglītības politikas prioritātes atbilstoši 2015.gada 22.jūnijā pieņemtajam Eiropas profesionālās izglītības vidēja termiņa (līdz 2020.gadam) politikas dokumentam – Rīgas secinājumiem (Riga Conclusions).

 Konferencē uzstāsies Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji, referēs Baltijas asamblejas, Eiropas Komisijas un EK Profesionālās izglītības un attīstības centrs (CEDEFOP) un citu institūciju pārstāvji. Dažādas institūcijas tiks pārstāvētas arī paneļdiskusijas laikā. Tāpat konferenci apmeklēs daudzu starptautisku organizāciju pārstāvji, to vidū: Baltijas izglītības iestādes, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Ārvalstu investoru padome (FICIL), Baltijas Asambleja, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Eiropas Komisija (EK), EK Profesionālās izglītības un attīstības centrs (CEDEFOP), Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Starptautiskā Darba organizācija (ILO), Šveices Ekonomikas, izglītības un zinātnes ministrija, Šveices vēstniecība Latvijā, Vācijas vēstniecība Latvijā, Starptautiska kompānija GOPA u.c.

 Konference ir WBL Balt projekta noslēdzošais pasākums atbilstoši WBL Balt projekta pasākumu plānam. Tas ir arī kulminācijas pasākums WBL Balt projekta ietvaros īstenotajai profesionālās izglītības popularizēšanas kampaņai “Dari un mācies – viss tikai sācies”.

 Konferenci organizē IZM sadarbībā ar LDDK IZM koordinēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Inese Lukaševska
Projekta komunikācijas konsultante
Telefons: 29536344
E-pasts: inese@luka.lv

 

 Papildu informācija:

Maija Pētermane
LDDK Komunikācijas un korporatīvās sociālās atbildības politikas vadītāja
Telefons: + 371 29272365
E-pasts: maija.petermane@lddk.lv