Rīgas dzelzceļa stacijā atklāts vides objekts “Profesiju kāpnes”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 26.janvārī

Lai veicinātu sabiedrības informētību par profesionālās izglītības un darba vidē balstītu (DVB) mācību sniegtajām iespējām, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā (IZM) ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) šodien Rīgas dzelzceļa stacijā atklāja vides objektu  “Profesiju kāpnes”, kas būs apskatāms līdz 2.februārim.

Vides objektu  veido piecas abpusējās kāpnes, uz kurām ir izvietoti dažādi, krāsaini apavu pāri. Galvenā lomu instalācijā ir kāpnēm, kas ir simbols augšupejai, tieksmei pilnveidoties, vēlmei sasniegt jaunas, personīgas virsotnes. Uz kāpnēm izvietotie apavi simbolizē pašus jauniešus, viņu dažādās profesiju izvēles iespējas, radošumu un tieksmi doties augšup.

“Kāpnes kā centrālais elements nav izvēlēts nejauši. Tās ir simbols ceļam, kurš ved augšup ne tikai uz panākumiem, bet arī iespējām, sevis pilnveidošanu un ik pakāpiens ir kā maza uzvara, kas pietuvina mūs mērķim. Šis vides objekts kalpo arī kā atgādinājums, cik atšķirīga izskatās pasaule, kad atrodamies kāpņu, pakāpienu pašā apakšā, pie zemes un, cik plaša panorāma, nebeidzams horizonts un iespēju pasaule paveras, uzkāpjot virsotnē,” instalācijas ideju komentē LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Uz kāpnēm izvietotie apavi ir kā simbols dažādiem personības tipiem un profesijām, kuras var apgūt darba vidē balstītās mācībās.

Vides objekts izvietots Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, par ko pateicību izsakām VAS “Latvijas Dzelzceļš”, kas arī pats aktīvi sadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm un dod jauniešiem iespēju profesiju apgūt praktiski darba vidē.

VAS “Latvijas dzelzceļš” Personāla direktore Lolita Smiltniece: “Par profesionāli cilvēku padara labi apgūtas teorētiskās zināšanas, kas pārbaudītas praktiskā darba pieredzē. Tāpēc “Latvijas dzelzceļš” sadarbībā gan ar augstākās, gan profesionālas izglītības iestādēm strādā pie mācību programmu uzlabošanas, lai jauniešiem jau izglītības ieguves laikā būtu iespēja gūt maksimāli plašu praktisko pieredzi. Tā Rīgas Tehniskajā universitātē esam kopīgi izstrādājuši jaunu mācību moduļu pieeju, kur praktiskā apmācība aizņem lielāko daļu mācību laika, bet ar Rīgas Valsts tehnikumu un Daugavpils tehnikumu strādājam pie tā, lai audzēkņiem prakses būtu pieejamas iespējami agrāk, ne tikai pēdējos kursos.”

Vides instalācija “Profesiju kāpnes” tiek veidota kampaņas “Dari un mācies” ietvaros un būs aplūkojama Rīgas Dzelzceļu stacijā līdz 2.februārim.

Par Darba vidē balstītām (DVB) mācībām

Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē. DVB mācību pilotprojekts tika uzsākts 2013.gadā, tajā brīvprātīgi iesaistoties sešām profesionālās izglītības iestādēm sadarbībā ar 29 uzņēmumiem. Mācības notika 17 dažādas programmās, ko apguva aptuveni 130 audzēkņu. Šobrīd DVB mācībās ir iesaistījušās 17 mācību iestādes. Tiek prognozēts, ka projekta noslēgumā DVB mācībās būs iesaistīti 3 150 audzēkņi, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņi.

Papildu informācija:
Maija Pētermane
LDDK Komunikācijas un korporatīvās sociālās atbildības politikas vadītāja
Telefons: + 371 29272365
E-pasts: maija.petermane@lddk.lv