RTU un Cēsis hakatonā aicina radīt lietotnes pilsētu ietekmes uz ekosistēmu novērtēšanai

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 25.septembrī

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē 25. oktobrī notiks starptautisks klimata pārmaiņu mazināšanai veltīts hakatons, kura dalībniekiem diennakts laikā būs jārada inovatīvas tīmekļa, mobilās vai virtuālās realitātes lietotnes, kas palīdz novērtēt pilsētas attīstības ietekmi uz ekosistēmu un tās pakalpojumiem.

Hakatonā aicina piedalīties jebkuru, kurš vēlas un var palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus, tajā skaitā, programmētājus, programmatūras izstrādātājus, grafikas un saskarnes dizainerus, statistiķus, matemātiķus, datu zinātniekus un datu analītiķus, datu žurnālistus, datu kopienas aktīvistus, IT projektu vadītājus, GIS ekspertus, UX/UI ekspertus, vizualizācijas ekspertus, zinātniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, valsts ierēdņus, pašvaldību darbiniekus, bibliotekārus utt. Dalībniekiem jābūt 18 gadus veciem, jaunāki interesenti aicināti sazināties ar hakatona organizatoriem, lai uzzinātu dalības noteikumus.

Dalība hakatonā ir bezmaksas, dalībnieki var pieteikties gan individuāli, gan komandās. Reģistrēties hakatonam iespējams mājaslapā https://climathon.climate-kic.org/en/cesis līdz 18.oktobrim.

Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību ir definēti divi tematiskie virzieni – «Ekosistēmu pakalpojumi un tūrisms» un «Klimats» –, kuros hakatona dalībnieki varēs īstenot savus projektus. Hakatona organizatori norāda, ka Cēsīs, kas ir populārs tūrisma un kultūras pasākumu galamērķis un perspektīvā vēlas attīstīt pilsētā kūrorta konceptu, dabas vērtības nav pilnvērtīgi izmantotas. Dalībnieki tiek aicināti radīt rīkus, kas palīdzētu pašvaldībai izvērtēt un attīstīt tūrisma pakalpojumu klāstu vai attīstīt biznesa idejas ekosistēmu pakalpojumu izmantošanai un tūrisma slodzes mazināšanai.

Ir daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, kā ekosistēmu pakalpojumi var palīdzēt videi draudzīgam, unikālam un uz kūrorta bāzes veidotam tūrismam, kā novērtēt esošās dabas vērtības un pielietot tās tūrisma produktu attīstīšanai, neradot tām papildu slodzi, kā pašvaldībai būt veiksmīgam mediatoram starp dabas aizsardzību un tūrisma radīto spiedienu.

Daudz jautājumu ir arī par to, kā klimata mainība nākotnē var ietekmēt Cēsis, ar kādiem rīkiem varētu palīdzēt atpazīt un novērtēt klimata riskus, reaģēt uz tiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un kāda ir pilsētas pielāgošanās spēja un prasības, kādas būtu jāizvirza pašvaldībai ekonomiskās darbības attīstīšanai. Hakatona organizatori aicina dalībniekus izstrādāt risinājumus, kas palīdzēs pašvaldībai un/vai iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem individuāli reaģēt, pielāgoties un mazināt ietekmi uz klimatu. Pētījumi un «Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra» klimata pārmaiņu analīzes rīks rāda, ka Gaujas Nacionālā parka teritorijā nākotnē ievērojami palielināsies nokrišņu daudzums, karstuma viļņu ilgums, bet tikmēr vidējā temperatūra salīdzinoši ar pārējo Latviju nepieaugs tik strauji.

Hakatona dalībnieki drīkstēs darboties arī plašāk ārpus piedāvātajiem tematiskajiem virzieniem, neierobežojot savu projektu viena temata robežās. Risinājumi būs jāizstrādā funkcionējoša prototipa līmenī.

Veiksmīgāko risinājumu autori saņems balvas no “Tech Chill”, koprades mājas “Skola6” un Vides Risinājumu Institūta, kā arī iespēju attīstīt ideju projekta “Augmented Urbans” gaitā.

24 stundu hakatons «Climathon 2019» ir starptautiska iniciatīva, kas vienlaikus notiek vairāk nekā 100 pasaules pilsētās, radot tūkstošiem praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām problēmām. Tā ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» programmām, ko Latvijā jau vairākus gadus organizē RTU Dizaina fabrika.

Šogad hakatons tiek rīkots sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, projekta “Augmented Urbans” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt telpiskās plānošanas nozari, risinot pilsētvides ilgtspējas jautājumus, kā arī pilsētas noturību pret pēkšņām fiziskās, sociālās un ekonomiskās vides pārmaiņām un to radītajām sekām. Cēsu pašvaldība “Augmented Urbans” gaitā izmanto papildinātās un virtuālās realitātes tehnoloģijas ar mērķi pētīt, kā tās var palīdzēt plānošanas procesā. Projektā īpaši tiek strādāts uz Gaujas teritorijas potenciāla izmantošanu.