SAM 8.5.1. "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 01.februārī

Logo ar projekta nosaukumuLDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Projekta ilgums: LDDK projektā iesaistās no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

01.02.2017. darbu projektā uzsāk nozaru eksperti un reģionālie koordinatori:

Ieva Bečere – Drukas un mediju tehnoloģijas Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 29491355, e-pasts: poligrafija@lddk.lv

Andis Lejiņš – Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību Nozaru ekspertu padomes koordinators
Mob.tālrunis: 29216588, e-pasts: metals@lddk.lv

Artūrs Bukonts – Kokrūpniecības Nozares ekspertu padomes koordinators
Mob.tālrunis: 22015715, e-pasts: koki@lddk.lv

Māris Valdis Kalniņš – Enerģētikas Nozares ekspertu padomes koordinators
Mob.tālrunis: 29438785, e-pasts: energetika@lddk.lv

Sarmīte Babāne – Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 20023878, e-pasts: partika_lauksaimnieciba@lddk.lv

Ineta Pelše – Transporta un loģistikas Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 26816446, e-pasts: transports@lddk.lv

Santa Graikste – Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 29484738, e-pasts: turisms_skaistumkopsana@lddk.lv

Raina Dūrēja – Ķīmiskās rūpniecības Nozares un tās saskarnozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 29196588, e-pasts: kimija@lddk.lv

Sandra Ģeida – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) Nozaru ekspertu padomes koordinetore
Mob.tālrunis: 29461970, e-pasts: uznemejdarbiba@lddk.lv

Elīna Vējiņa – Vidzemes reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 20279914, e-pasts: elina.vejina@lddk.lv

Zanda Lamba – Zemgales reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 26567439, e-pasts: zanda.lamba@lddk.lv

Juris Guntis Vjakse – Latgales reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 29421087, e-pasts: juris-guntis.vjakse@lddk.lv

Evija Kopštāle – Kurzemes reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 29119051, e-pasts: evija.kopstale@lddk.lv