Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes locekļa/-les amatu finanšu jautājumos un padomes locekļu amatiem

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 07.novembrī

Pretendentam izvirzītās prasības:

– Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

– Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

  • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.
  • Angļu valodas prasmes (vēlama krievu valodas prasme).
  • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vēlams finansēs, ekonomikā, vadībzinībās vai citā jomā, kas savienojama ar vismaz triju gadu darba pieredzi vadošā amatā finanšu jomā, vēlams finanšu kompetenci apliecinoši starptautiski sertifikāti (piemēram, ACCA, CFA).
  • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē, vēlams pasažieru pārvadājumu vai dzelzceļa transporta jomā. Vēlama profesionālā darba pieredze ar finanšu jomu saistītā vadošā amatā lielā vai vidējā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē.
  • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
  • Kompetence un pieredze finanšu vadības jautājumos, finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā, investīciju projektu izstrādē, izvērtēšanā un ieviešanā, kā arī šo projektu finanšu resursu nodrošināšanā.

– Stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu.

– Spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu. Spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

– Nevainojama reputācija.

Papildu informācija