Seminārs “Darba vidē balstītas mācības – jauna profesionālās izglītības apguves forma. Mācību prakse uzņēmumos – sadarbība starp profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmējiem.”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 04.jūlijā

Projekta logo mājas lapas rakstamDaugavpils Būvniecības tehnikums sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju organizē semināru  “Darba vidē balstītas mācības – jauna profesionālās izglītības apguves forma. Mācību prakse uzņēmumos – sadarbība starp profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmējiem.”

Seminārs tiek organizēts ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros

Norises vieta: Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87,1 Daugavpils