Seminārs “European Semester: Zoom-in on Productivity Challenges and Supportive Policies in Latvia and the Baltic States”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 11.maijā

2. jūnijā Eiropas Savienības mājā notiks augsta līmeņa seminārs Seminārs “European Semester: Zoom-in on Productivity Challenges and Supportive Policies in Latvia and the Baltic States” (Eiropas Semestris: Produktivitātes izaicinājumi un atbalsta politikas Latvijā un pārējās Baltijas valstīs). 

Semināra mērķis ir turpināt augsta līmeņa diskusiju Latvijā par produktivitātes jautājumiem un sekmēt viedokļu apmaiņu par produktivitātes attīstību un iespējamajiem nākotnes izaicinājumiem, kā arī diskutēt par politikas iniciatīvām, kas veicinātu produktivitātes pieaugumu nākotnē.