Sociālie partneri aicina nākamgad mērķtiecīgi risināt sistēmas kļūdas valsts budžeta veidošanas un nodokļu politikas jomā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 28.augustā

Šodien notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – aicināja Finanšu ministriju neieviest pēkšņas, atsevišķas nodokļu iniciatīvas, bet gan sociālajiem partneriem kopīgi veltīt 2016.gada pirmo pusgadu, lai detalizēti un mērķtiecīgi izvērtētu esošās kļūdas budžeta veidošanas procesā un nodokļu sistēmā un tās novērstu.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Patlaban nodokļu sistēma Latvijā ir galēji nelīdzsvarota un pastāvošās sistēmiskās kļūdas valdībai un Finanšu ministrijai liek meklēt arvien jaunas metodes, kā nodrošināt pietiekamu līdzekļu apjomu nākamā gada budžetā. Taču šīs aktivitātes ir fragmentāras un neiekļaujas līdzšinējo vienošanos ietvarā – tostarp nesaskan ar pērn sociālo partneru parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, kas paredz vismaz vidēja termiņa sistēmisku domāšanu un pieeju.”

L.Meņģelsone norāda uz vismaz vienu acīmredzamu nelīdzsvarotību nodokļu sistēmā – piemēram, mikrouzņēmuma nodokļa režīmā strādājošs uzņēmums uz vienu darbinieku 2014.gadā samaksājis vidēji 755 eiro, līdzīga mēroga uzņēmums, kurš strādā vispārējā nodokļu režīmā, bet lielāko daļu algu visticamāk izmaksā „aploksnē”, gada laikā uz vienu darbinieku nodokļos samaksā ap 1200 eiro, bet liels ražošanas uzņēmums – vidēji 7000 eiro uz vienu darbinieku. Tādējādi, plānojot ieviest solidaritātes nodokli lielo algu saņēmējiem, tiek degradēts jēdziens „solidaritāte” un veicināta fragmentāra pieeja nodokļu diskusijās, kā arī šķelta sabiedrība.

„Šī un citas nelīdzsvarotības liecina par kļūdām, kas pieļautas iepriekšējos periodos, un nespēju tās apņēmīgi un mērķtiecīgi labot šobrīd, kad budžetā nepieciešami papildu līdzekļi. Tā vietā tiek labotas nevis sistēmas kļūdas, bet prasīts, lai vēl vairāk nodokļu maksātu tie, kas jau patlaban to dara, kā arī pieļauta līdzšinējo solījumu un likumu nepildīšana, kas ir ļoti slikts signāls gan darba devējiem, gan sabiedrībai kopumā,” rezumē LDDK ģenerāldirektore.

Papildus tam, gatavojot 2016.gada valsts budžetu, tiek lauztas divas būtiskas apņemšanās, ko valdība līdz šim solījusi – darba nodokļu sloga samazinājums, mazinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) vai kompensējot to ar adekvātu risinājumu, kā arī – obligātā iepirkuma komponentes (OIK) nepalielināšana. Sociālie partneri uzsver, ka šāda politiķu nekonsekvence var radīt būtiskus riskus tautsaimniecībai.

Diskusija par valsts budžeta un nodokļu politikas jautājumiem turpināsies pirmdien, 31.augustā NTSP sēdē, kurā piedalīsies visi trīs sociālie partneri – valdība, LDDK un LBAS.