Sociālie partneri diskutē par finansējuma palielinājumu zinātnei un pētniecībai

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 09.maijā

9.maijā, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – diskutēja par vairākiem būtiskiem jautājumiem: finansējuma palielināšana augstākajai izglītībai un zinātnei, Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes apstiprināšana un grozījumi darba likumā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “LDDK atbalsta finansējuma palielinājumu zinātnei un pētniecībai, kas būtiski veicinātu augstskolu sadarbību ar uzņēmumiem dažādu inovatīvu produktu radīšanā un komercializācijā, lai nodrošinātu inovācijas un augstākas pievienotās vērtības produktu pieaugumu Latvijas ekonomikā un uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti kopumā. Svarīgi arī panākt lielāku zinātnes sasaisti tieši ar tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām.”

Gan lielāko Latvijas darba devēju pārstāvji, gan nozaru ministriju pārstāvji ir vienisprātis – zinātnei un pētniecībai, jo īpaši jaunu, inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanā ir jānotiek ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem.

Tādēļ arī Konkurētspējas un ilgtspējas apakšpadome nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību tautsaimniecības konkurētspējas celšanā, atbalstu digitalizācijas, mobilo pakalpojumu, AI (mākslīgā intelekta), robotikas un iniciatīvas “Rūpniecība 4.0” ieviešanā un nozaru ilgtspējīgā attīstībā, kam nepieciešams īstenot darba ražīguma un efektivitātes paaugstināšanu, strukturālo reformu turpināšanu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā, lai nodrošinātu konkurētspējīgas darbavietas un adekvātu darba samaksu.

Sociālie partneri arī vienojās neatbalstīt grozījumus darba likumā, kas skar svešvalodas jautājumu. Šobrīd darba devējs var formulēt prasības pretendentiem attiecībā uz svešvalodu prasmi atbilstoši darba specifikai. Katra potenciālā darbinieka brīva izvēle ir pieteikties vai nepieteikties uz vakanci, kur tiek prasītas svešvalodu zināšanas. Darba devēji neizvirza nepamatotas prasības, jo darba tirgū ir vērojams darbinieku trūkums, turklāt papildu prasmes pozitīvi ietekmē darbinieka atalgojumu.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.