Sociālie partneri piedalās Pasaules darba samitā Ženēvā

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 07.jūnijā

Šodien, 7. jūnijā, 107. ILO Starptautiskās darba konferences ietvaros Ženēvā notiek Pasaules darba samits, kurā diskutē par izaicinājumiem sociālā miera uzturēšanai, nodrošinot atbilstošas darba iespējas – jo īpaši jauniešiem visā pasaulē. Latvijas delegācijas sastāvā, kas piedalās konferencē ir labklājības ministrs Jānis Reirs, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns. 

Plenārsēdē tika akcentēta sociālā dialoga un trīspusējās sadarbības nozīme. Sociālajam dialogam ir liela loma sociālā taisnīguma politikas veidošanā. Tas ir instruments sociālā un ekonomiskā progresa veicināšanai – demokrātijai un labai pārvaldībai.  Neatkarīgas un spēcīgas darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, kā arī valdības uzticība un cieņa pret sociālo partneru autonomiju, ir galvenie faktori efektīvam sociālajam dialogam.

Sociālais dialogs ir iespējams dažādās formās un līmeņos atbilstoši nacionālajām tradīcijām, tai skaitā pārrobežu sociālais dialogs, jo īpaši mūsdienu sarežģītajā globālajā ekonomikā. Lai arī nav izstrādātas vienas piemērotas pieejas sociālā dialoga stiprināšanai un organizēšanai, kolektīvās sarunas joprojām ir tā pamatā.

FOTO