Sociālie partneri turpina tikties ar Saeimas frakcijām, lai pārrunātu 2016.gada valsts budžetu

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 22.septembrī

Turpinot tikšanos ciklu ar Saeimā pārstāvēto politisko partiju frakcijām, lai skaidrotu savu nostāju valsts budžeta 2016.gadam izstrādes jautājumos, šonedēļ sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – tikušies ar “Latvijas Reģionu apvienības” deputātiem. Frakcijas deputāti bija vienisprātis ar sociālajiem partneriem, ka nodokļu politikai jābūt vismaz vidējā termiņā paredzamai un prognozējamai un pašreizējais budžeta veidošanas process ir pretrunā šim uzstādījumam.

Sociālie partneri iepazīstināja deputātus ar pagājušajā gadā Finanšu ministrijas parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, kā arī ar ieceri 2016.gada pirmo pusgadu veltīt nodokļu sistēmas detalizētai analīzei un tajā pastāvošo fundamentālo kļūdu novēršanai. “Latvijas Reģionu apvienības” pārstāvji arī akcentēja plašas, detalizētas analīzes nepieciešamību, norādot, ka pašreizējā Latvijas nodokļu sistēma nesaskan ar globalizācijas ietekmēto jauno ekonomisko procesu un attīstības realitāti un tādēļ tā ir būtiski koriģējama, veicinot pāreju uz iespējami vienkāršāku un visiem saprotamu nodokļu sistēmu.

Uz to norādīja arī LDDK Viceprezidents Mārtiņš Bičevskis, kurš uzsvēra, ka pašreizējā nodokļu sistēmā Latvijā pastāv pārlieku daudz izņēmumu, īpašo gadījumu, atvieglojumu un piemērošanas variāciju, kas apgrūtina gan nodokļu nomaksu, gan cīņu pret ēnu ekonomiku. Viņš arī uzsvēra LDDK būtiskākās iebildes pret pašreizējo valdības apstiprināto valsts budžeta projektu 2016.gadam, kura izstrādes gaitā notikusi strauja līdzšinējās nodokļu politikas virzības pārskatīšana, kas ir pretrunā ar Nacionālo attīstības plānu, valdības deklarāciju, Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, kā arī starptautisko organizāciju rekomendācijām Latvijai.

Sociālie partneri uzsver, ka pašreizējais budžeta projekts mazina Latvijas konkurētspējas izaugsmes potenciālu, kā arī būtiski apgrūtina valdības pašas iecerēto cīņu pret ēnu ekonomiku, jo tās konkurences priekšrocības pieaug.

Sociālie partneri atgādina, ka iebilst pret valdības piedāvājumu 2016.gadā nesamazināt IIN likmi, kā tas bija paredzēts likumā, kā arī ieviest jaunu nodokļu objektu – solidaritātes nodokli, jo abi lēmumi ir klajā pretrunā ar nepieciešamību veicināt tautsaimniecības konkurētspēju un virzību uz augstākas pievienotās vērtības ekonomiku. Tāpat sociālie partneri iebilst pret Finanšu ministrijas projektu ieviest diferencēto neapliekamo minimumu, jo pašreizējā piedāvājumā tas palielina nevienlīdzību mājsaimniecībām ar augstu un zemu nabadzības risku, samazina strādājošo ikmēneša ienākumus un rada administratīvo slogu gan valsts institūcijām, gan iedzīvotājiem.

Jau rīt, 23.septembrī sociālie partneri tiksies ar Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātiem, bet nākamnedēļ – ar politisko partiju “Vienotība” un “No sirds Latvijai” frakciju pārstāvjiem.