Sociālie partneri vēršas pie Valsts prezidenta, aicinot pievērst īpašu uzmanību 2016.gada budžeta izstrādes procesam

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 02.septembrī

Valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – ir nosūtījuši vēstuli Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, paužot savu nostāju par 2016.gada valsts budžeta veidošanas procesu un aicinot Valsts prezidentu savu pilnvaru robežās pievērst īpašu uzmanību tam, lai nākamā gada valsts budžeta īstermiņa risinājumi negrautu Latvijas kā ekonomiski spēcīgas ES dalībvalsts ilgtspējīgu attīstību un labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu.

Kopējā vēstulē LDDK un LBAS atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka Ministru kabineta apstiprinātais 2016.gada valsts budžeta projekts nevieš pārliecību par uzņēmējdarbības vides, konkurētspējas un investīciju klimata uzlabošanos Latvijā. Gluži pretēji – tas rada bažas par izmaiņām nodarbinātībā, ēnu ekonomikas priekšrocību stiprināšanos un investīciju klimata pasliktināšanos.

Sociālie partneri uzsver, ka valdības piedāvātie risinājumi fiskālās telpas paplašināšanai un šķietamai nevienlīdzības mazināšanai ir pretrunā ar valdības deklarāciju un Finanšu ministrijas parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, tādējādi neveicina uzticēšanos lēmumu pieņēmējiem un politikas prognozējamībai.

Finanšu ministrijas un valdības svaidīšanās starp nodokļiem un nodevām, to sajaukšana un nelikumīga izmantošana gan darba devējos, gan darba ņēmējos rada pārliecību, ka valsts nodokļu politika ir nesaprotama un haotiska, ka neviens nevar būt drošs par maksāto nodokļu un nodevu lietderīgu un likumīgu izmantošanu. Spilgts piemērs tam ir solidaritātes nodoklis, kas dod ļoti negatīvus signālus obligātās sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībniekiem, ka to veiktie maksājumi nav pasargāti no valdības vēlmēm tos izmantot vispārējo tēriņu apmaksai. Ar šādiem diemžēl lēmumiem tiek stiprināts jau tā augstais ēnu ekonomikas potenciāls.

Sociālie partneri informējuši Valsts prezidentu, ka budžeta izstrādes gaitā snieguši valdībai un Finanšu ministrijai alternatīvus priekšlikumus fiskālās telpas paplašināšanai, tostarp aizvietot līdz šim plānoto IIN likmes samazinājumu ar proporcionālu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) samazinājumu, bet Finanšu ministrijas piedāvāto solidaritātes nodokli aizstāt ar IIN atvieglojumu atcelšanu par pilngadīgām un darbspējīgām personām, kā arī apsvērt nodokļu sloga pārnešanu uz kapitālu un patēriņu un uzlabot nodokļu iekasējamību. Tomēr šie ierosinājumi nav tikuši ņemti vērā, liecinot par īstermiņa pieeju problēmu risināšanai un nevēlēšanos nopietni apsvērt alternatīvus piedāvājumus.

Sociālie partneri vēstulē lūdz iespēju tikties ar Valsts prezidentu, lai pārrunātu budžeta veidošanas un nodokļu politikas izmaiņu procesus, – jo īpaši ņemot vērā Valsts prezidenta izteikumus, stājoties amatā šovasar, kad valsts pirmā amatpersona uzsvēra, ka tās prioritāte ir stabilas un prognozējamas nodokļu politikas ieviešana Latvijā. Tomēr pašreizējie procesi valdībā liecina par pretēju virzību.

Sociālie partneri vērsīsies arī pie visām Saeimā pārstāvētajām politisko partiju frakcijām, aicinot pārrunāt 2016.gada valsts budžeta veidošanas procesu un risinājumus.