Sociālie partneri vienojas par precizējumiem nodokļu politikā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 11.jūlijā

Otrdien, 11. jūlijā, valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai pirms Ministru kabineta noslēdzošās sēdes par nodokļu reformu vienotos par precizējumiem.

“Nodokļu reformas izstrādāšanā piedalījās visas iesaistītās puses, tajā skaitā uzņēmēji un darba devēji, kuri vēl aizvien uzskata, ka sekmīgas nodokļu politikas īstenošanas galvenie nosacījumi ir straujāka ēnu ekonomikas samazināšana un konkurētspējas veicināšana valsts tautsaimniecības izaugsmei. Tāpat šobrīd svarīga iedzīvotāju nodokļu sasaiste ar veselības pakalpojumu saņemšanu, kā arī obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana. Tie ir svarīgākie priekšnosacījumi reformas tālākai virzīšanai Saeimā un sākotnējie nodokļu reformas mērķi. Turklāt ceram, ka nodokļu politika nemainīsies vismaz 3 gadus, lai nodrošinātu pēctecību un ilgtermiņa rezultātu,” uzsver LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Savukārt attiecībā uz minimālas algas jautājumu, LDDK uzsvēra, ka nekad nav iebildusi pret minimālās algas pakāpenisku celšanu. Tomēr cīņā pret ēnu ekonomiku efektīvāka par vienotu minimālo algu, pēc LDDK viedokļa, valstī būtu nozaru ģenerālvienošanās par minimālo atalgojumu.

“Izstrādājot nodokļu reformu, esam nonākuši nevis pie samocīta kompromisa, bet pie kopsaucēja, kas ņem vērā un līdzsvaro visu pušu intereses. Arodbiedrību prasība risināt ne tikai nodokļu, bet arī darba samaksas jautājumu, ir guvusi atbalstu: darbinieki, it īpaši zemāk atalgotie, iegūs lielākus ienākumus. Nodokļu reforma būtiski risina problēmas veselības aprūpes sistēmā – gan pakalpojumu un medikamentu pieejamībā, gan darba samaksas pieaugumā. Augustā NTSP vēl risināsim arī pedagogu darba samaksas pieauguma grafika jautājumu,” akcentē LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu veselības aprūpes nozares finansēšanas reformu, sociālie partneri aicina arī turpmāk izmantot trīspusējās sadarbības formātu, tas ir, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes un Veselības aprūpes nozares apakšpadomes pilnvērtīgu, regulāru iesaisti atbildīgu lēmumu sagatavošanā, kas nodrošinās sabiedrības labklājību un sociālo mieru.

M. Kučinskis: “Es augstu novērtēju sociālo partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – ieguldīto darbu, izstrādājot jauno nodokļu reformu. Visas puses demonstrēja sociāli atbildīgu pieeju, kas ļāvis nonākt pie rezultāta, kas vērsts uz nevienlīdzības mazināšanas, kā arī ekonomikas izaugsmes turpmākajos gados.”