Sociālie partneri vienojas par virsstundu apmaksas samazinājumu

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.aprīlī

12. aprīlī, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – vienojās par vairākiem būtiskiem grozījumiem Darba likumā attiecībā uz virsstundu apmaksas apmēra samazinājumu un darba līguma uzteikšanu arodbiedrības biedram. Atbalstītie grozījumi līdzsvaro darba devēju un darba ņēmēju intereses un veicina Latvijas uzņēmumu konkurētspējas izaugsmi.

Pēc vairāku gadu ilgām sociālo partneru diskusijām šodien NTSP vienojās virzīt tālāk jautājumu par virsstundu apmaksas apmēra samazinājumu, atbalstot Ekonomikas ministrijas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Darba likuma 68. pantā attiecībā uz nozares koplīgumu jeb ģenerālvienošanos. Grozījumi paredz, ka ģenerālvienošanās var noteikt mazāku piemaksu par virsstundu darbu, ja nozarē noslēgtā ģenerālvienošanās paredz būtisku minimālās darba algas paaugstinājumu pret valstī noteikto, nosakot, ka piemaksas apmērs nevar būt mazāks par 50% no noteiktās algas. Šie grozījumi radīs iespēju bez valsts iejaukšanās nozares darba devējiem un darba ņēmējiem vienoties par būtiskiem darba samaksas principiem, ieskaitot virsstundu apmaksas apmēru.

LDDK rosina nozaru darba devējus atbalstīt ātrāku jaunā regulējuma pieņemšanu, lai varētu izmantot šo iespēju un veicinātu uzņēmumu godīgu konkurenci, izskaužot aplokšņu algas.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “LDDK viennozīmīgi atbalsta virsstundu apmaksas noteikšanu 50% apmērā visiem strādājošajiem, un šodien panāktā vienošanās ir būtisks solis ceļā uz šo mērķi.” Pašreizējais Darba likuma regulējums paredz, ka ģenerālvienošanos var noslēgt gan nozarēs, gan reģionos.

Tāpat sociālie partneri vienojās par kompromisu attiecībā uz Darba likuma 110. pantu, kas nosaka darbinieku – arodbiedrības biedru atbrīvošanas kārtību. Turpmāk arodbiedrības saskaņojums būs nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja darbinieks ir bijis arodbiedrības biedrs vairāk nekā 6 mēnešus.

Valdības pārstāvji, arodbiedrības un darba devēji ir vienisprātis, ka likumprojektus steidzamības kārtā jāizskata valdībā un Saeimā.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

FOTO