Šodien uzsākas Coca-Cola HBC Latvija un Latvijas Darba devēju konfederācijas kopprojekts #PanākumuSkola, jauniešu atbalstam karjeras uzsākšanā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 23.maijā

Kopprojekta #PanākumuSkola mērķis ir iedvesmot, kā arī palīdzēt jauniešiem realizēt savu potenciālu. Coca-Cola HBC Latvia, sadarbojoties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), īstenos atvērtos seminārus, veicinās diskusijas un aktivitātes sociālajos tīklos, kā arī izstrādās padomus karjeras un izglītības plānošanai jauniešu vidū vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

#PanākumuSkola ir jauna Coca-Cola HBC uzsākta iniciatīva visās uzņēmuma pārstāvētajās valstīs, lai sniegtu atbalstu jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Programma ir izstrādāta, lai veicinātu jauniešu iespējas sasniegt karjeras mērķus un ambīcijas, turklāt darot to viņiem saistošā veidā – informāciju lielākoties nodrošinot tiešsaistē. Pētot paaudžu atšķirības, var secināt, ka projekta mērķauditorijas jeb Y paaudzes attīstībā interneta resursiem ir būtiska nozīme, tāpēc komunikācija ar jauniešiem plānota viņiem ierastā vidē, ar saistošu pieeju, kā arī uzrunājot Latvijā atpazīstamus cilvēkus, kas dalīsies savā pieredzē.

Kā norāda Coca-Cola HBC Latvija ģenerāldirektors Baltijas valstīs, Konstantīns Čukčukovs, atbalsts jauniešiem vienmēr ir bijusi viena no uzņēmuma prioritātēm. K. Čukčukovs: “Mēs ticam jauniešu potenciālam, jo tieši viņi ir topošie līderi un tie, kas sniegs ieguldījumu nākotnē. Tomēr ne visiem jauniešiem ir vienādas iespējas realizēt savu potenciālu, un šī ir ļoti aktuāla problēma visās mūsu darbības teritorijās. No 75 miljoniem jauniešu, kas dzīvo valstīs, kur Coca-Cola HBC veic komercdarbību, 16,5 miljoniem nav izdevies atrast darbu, kā arī nākas saskarties ar nespēju īstenot karjeras ambīcijas”.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Zinoša, mērķtiecīga un darba tirgum sagatavota jaunatne ir mūsu nākotne, tāpēc būtiski jau laikus jauniešiem sniegt visu nepieciešamo atbalstu turpmākās karjeras veidošanā. Latvijas Darba devēju konfederācija vienmēr ir uzsvērusi, cik svarīgi ir darba tirgū nodrošināt kvalificētu darbaspēku, informējot jauniešus par to, kurās nozarēs un kādās profesijās   ir vislielākais darbinieku pieprasījums. Iesaistoties vairākos ar izglītību un nodarbinātību saistītos projektos un aktivitātēs, vēlamies motivēt ne tikai jauniešus, bet arī darba devējus ieguldīt mūsu nākotnes attīstībā.”

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras un RAIT veiktais pētījums, tad būtiskākie jauniešu šķēršļi darba iegūšanai meklējami ne vien ārējos apstākļos, bet gan jauniešu motivācija trūkumā (57%) un negribēšanā strādāt par piedāvāto atalgojumu (90%). Tādēļ kampaņas laikā ieplānoti trīs jauniešu apmācību semināri, kuri vērsti uz motivācijas un iedvesmas veicināšanu. Pirmais no tiem paredzēts jau 24. maijā, biznesa augstskolā “Turība”.

 

Papildus informācijai:
Youth Empowered Latvia
Sabiedrisko attiecību konsultante
Elīna Korba
E-pasts: elina.korba@komunikacijas.lv
Tel.: 20003328