Starptautiskā darba devēju koordinējošā padome ievēl nākamo prezidentu

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 04.oktobrī

3.oktobrī Varšavā (Polijā) norisinājās Starptautiskā darba devēju koordinējošā padomes (International Coordination Council of Employers (ICCEU)) sēde. Viens no būtiskākajiem darba kārtības jautājumiem bija nākamā perioda prezidenta vēlēšanas.

Par nākamo ICCEU prezidentu tika ievēlēts Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ilggadējs prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Par ICCEU:

Starptautiskā darba devēju koordinējošā padome (Международный Координационный Совет Объединений Работодателей (МКСОР) vai The International Coordinating Council of Employers’ Unions, ICCEU) ir dibināta 2010.gadā. Tās dibināšanās ir piedalījušies 12 valstu darba devēju organizācijas: Azerbaidžāna, Armēnija, Baltkrievija, Bulgārija, Ungārija, Kazahstāna, Lietuva, Igaunija, Polija, Krievija, Ukraina, Latvija. МКСОР/ ICCEU un LDDK mērķis ir stiprināt sadarbību starp darba devējus pārstāvošām organizācijām, daloties pieredzē tādos jautājumos kā pretkrīzes pasākumi un to ietekme uz uzņēmējdarbību, darba tirgus un tā kvalitātes paaugstināšana, sociālā drošība, sociālā dialoga attīstīšana un citi jautājumi.