Starptautiska konference Nozaru koplīgumu ietekme uz nozaru konkurētspējas paaugstināšanu: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 11.oktobrī

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība šī gada 6. decembrī rīko starptautisku konferenci “Nozaru koplīgumu ietekme uz nozaru konkurētspējas paaugstināšanu: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”.

Norises vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

Rezervejiet datumu final