Starptautiska konference: "Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā"

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 11.oktobrī

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  š.g. 6. decembrī organizē starptautisko konferenci  “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”

  • Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņa starp sociālo partneru organizācijām Eiropā par  koplīgumu slēgšanas praksi nozarēs.
  • Konferencē runās par sociālā dialoga pieredzi Eiropā gan no darba devēju, gan no darba ņēmēju skatījuma, tā attīstības tendencēm, ieguvumiem  nozaru griezumā.
  • Konferences laikā skaidros sociālā dialoga autonomiju, pamatprincipus, akcentēs pārrunu procesu.
  • Ar starptautiskiem ekspertiem, valdības pārstāvjiem un darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem diskutēs par darbu nākotnē, sociālo partneru un likumdevēja lomu, autonomijas praktiskajiem aspektiem.
  • Latvijas sociālie partneri prezentēs  rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem.

Konference norisināsies š.g. 6.decembrī no plkst. 10.00 līdz 14.30 Valsts administrācijas skolā, Rīgā, Raiņa bulvārī 4

Konferences programma ir pieejama ŠEIT

Konference tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001) ietvaros.