Starptautiska konference “Profesionālā izglītība un bizness: veiksmīga sadarbība kvalitatīvām praksēm un darbam”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 25.aprīlī

Latvijas Darba devēju konfederācija š.g. 15. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā organizē starptautisku konferenci “Profesionālā izglītība un bizness: veiksmīga sadarbība kvalitatīvām praksēm un darbam”, lai runātu par profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā. Konference tiks finansēta LDDK īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” ietvaros.

Reģistrēties konferencei