Starptautiskās izstādes Ukrainā

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 30.jūlijā

Starptautiskās izstādes ir viens no jaunākajiem Ukrainas tirdzniecības nama darbības virzieniem Latvijā (www.thukraina.com). Ukrainas tirdzniecības nams ir Starptautiskā izstāžu centra (SIC) pilnvarotais un ekskluzīvais pārstāvis (Ukrainas https://mvcexpo. com.ua/ru/) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. SIC – pasaules klases komplekss starptautisko izstāžu forumu, kongresu, prezentāciju un kultūras un mākslas pasākumu organizēšanai (vienots arhitektūras ansamblis no trim paviljoniem ar kopējo platību 58 tūkstoši kvadrātmetri), izstāžu zāļu platība – 28 tūkstoši kvadrātmetru). Tādējādi uzņēmēji aicināti piedalīties šādās 2020. gada tematiskajās izstādēs (Ukrainā, Kijevā):

13.10.2020. Starptautiskā specializētā izstāde “EXPERT SECURITY” – piekļuves kontrole, signalizācija un izziņošana, perimetra aizsardzība, ēku automatizācija, informācijas aizsardzība.

13.– 16.10.2020. Starptautiskā specializētā izstāde „TEHNOLOĢIJAS AIZSARDZĪBA/PASŪTĪJUMI”: – ēku, būvju un teritoriju ugunsdrošība, glābšanas dienestu, speciālo transportlīdzekļu, tehnogēnā un rūpnieciskā drošība, personāla individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļi, darba aizsardzība, dabas katastrofu seku likvidēšana).

10 – 12.11.2020. Starptautiskā specializētā izstāde „ENERĢĒTIKA RŪPNIECĪBĀ”: Enerģētiskās, elektrotehniskās iekārtas un tehnoloģijas, hidroelektrostacijām, augstsprieguma elektropārvades līnijām, apakšstacijām, sadales elektriskajiem tīkliem, rūpniecības uzņēmumu elektroapgādes sistēmām.

10 – 12.11.2020. Starptautiskā specializētā izstāde “ELECTRO NSTALL”: zemsprieguma iekārtas, kabeļi, kabeļu sistēmas, elektrotehniskie korpusi, elektromontāžas materiāli un instrumenti, mērtehnika, elektroskaitītāji, elektroietaises, nepārtrauktās barošanas avoti, LED, elektroniskie komponenti un sistēmas, automatizācija.

10 – 12.11.2020. Starptautiskā specializētā izstāde “ECOENERGY EXPO”: Enerģētiskā, elektrotehniskā palīgiekārta saules un vēja elektrostacijām, vēja ģeneratori un saules baterijas autonomai elektroapgādei, saules kolektori, siltumsūkņi, enerģijas akumulācijas sistēmas, koģenerācijas sistēmas, mazie HES, energotehnoloģiskie kompleksi, biodegvielu, ekotransports, LED apgaismojums, rūpnieciskā ekoloģija.

10 – 12.11.2020. Starptautiskā kalnrūpniecības izstāde “MINING & MINERALS EXPO”: Profesionālās rakšanas un tunelēšanas mašīnas; šahtu un karjeru speciālais aprīkojums; konveijeru sistēmas; urbšanas instrumenti; drupināšanas un sijāšanas iekārtas; mērinstrumenti; automatizācija, sakari, individuālās aizsardzības līdzekļi.

10 – 12.11.2020. Starptautiskā specializētā izstāde “NEFTEGAZEXPO”: urbumu, sūkņu un kompresoru tehnika, naftas gāzes vadi, armatūra, enerģētiskās un elektrotehniskās iekārtas, automatizācija, naftas un gāzes cauruļvadi, vārsti, spēka un elektriskās iekārtas, automatizācija, instrumenti, naftas un gāzes pārstrāde, naftas un gāzes krātuves, uguns un vides drošība.

10 – 12.11.2020. Starptautiskā specializētā izstāde “COMMUNTECH”: enerģijas un resursu taupīšanas tehnoloģijas, iekārtas, iekārtas siltumenerģētikai, dzīvojamo fondu uzturēšana un ekspluatācija, komunālais aprīkojums, speciālais aprīkojums, pilsētas transports, satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi; ražošanas un patēriņa atkritumi, pārstrāde, atkritumu poligonu apsaimniekošana, ekoloģija, labiekārtošana un pilsētu komunālie pakalpojumi.

10 – 12.11.2020. Specializētā izstāde “POST & DELIVERY EXPO UA”: Pasta piegādes pakalpojumi, e-komercija, pasta nodaļu iekārtošana, noliktavu aprīkojums, konveijeru sistēmas, sūtījumu šķirošanas un apstrādes tehnoloģijas, paku svēršana un lieluma noteikšanas, iesaiņošanas, pasūtījumu komplektēšanas un loģistikas aprīkojums, automatizācija, paku termināļi un pašapkalpošanās termināļi, sūtījumu izsekošana, programmatūras, loģistikas pārvaldība, optimizācija, maršruta plānošana, muitas risinājumi, paku apdrošināšana.

10 – 12.11.2020. Specializētā izstāde “DORTECHEXPO”: Ceļu, tiltu, ceļu pārvadu celtniecība, rekonstrukcija, remonts un uzturēšana; būvtehnika, speciāltehnika, mašīnas un mehānismi ceļu būvei un uzturēšanai; materiāli un tehnoloģijas; auto rezerves daļas; ceļu satiksmes drošības līdzekļi; ceļa apgaismojums karjeros un rūpnīcās; ceļa serviss; līzinga pakalpojumi, noma celtniecības tehnikai.

10 – 12.11.2020. Specializētā izstāde “EUROSTROYEXPO”: No 2020. gada 10. līdz 12. novembrim Rūpniecības un dzīvojamo māju celtniecība, arhitektūra un renovācija, celtniecības tehnoloģijas, materiāli un konstrukcijas, liftu iekārtas, tehnika, aprīkojums, instrumenti celtniecības un remonta darbiem, klimata iekārtas, apkures un karstā ūdens piegādes avoti, santehnika, viedās mājas automatizācijas tehnoloģijas, interjera un dekora elementi.

10 – 12.11.2020. Specializētā izstāde “VILLA & LEISURE”: 2020. gada 10. – 12. novembris Ģeoloģija, ģeodēzija, privāto zemes īpašumu topogrāfija, pakalpojumi lauku māju un lauku māju ēku projektēšanai un celtniecībai. Privātmāju restaurācija, rekonstrukcija, inženierkomunikācijas privātmājās. Enerģijas taupīšanas tehnoloģijas piepilsētas būvniecībā, “Ecohouse”, “Smart House”, ugunsdrošības un apsardzes sistēmas privātmājai.

10 – 12.11.2020. Starptautiskais forums “AQUA UKRAINE”: Ūdens attīrīšana, ūdens apgāde, kanalizācija, notekūdeņu attīrīšana, dūņu novadīšana, sūknēšanas iekārtas, caurules un cauruļvadu armatūra, automatizētas ūdenssaimniecības pārvaldības sistēmas, gruntsūdeņu izpētes un ieguves sistēmas, tehnoloģijas un vadības sistēmas, ūdens kvalitāte, ūdens resursu aizsardzība.

24.– 27.11.2020. Starptautiskais rūpniecības forums:

  • metālapstrāde (metālapstrādes tehnoloģijas, aprīkojums);
  • UkrVtorTech (komisijas tehnika, iekārtas);
  • UkrLity (iekārtas un tehnoloģijas liešanas ražošanai);
  • UkrWelding (tehnoloģijas, iekārtas un materiāli);
  • Pneimatika;
  • gultņi (ritošie gultņi, slīdošie gultņi, brīvās detaļas: bumbiņas, veltņi, savienojuma uzmavas, tehnoloģijas, aprīkojums un instrumenti gultņu ražošanai);
  • UkrPromAutomatizācija (ražošanas automatizācija, automatizētas vadības sistēmas tehnoloģiskie procesi, rūpniecības objektu automatizācija);
  • Transportēšanas un noliktavu aprīkojums;
  • Paraugi, standarti, instrumenti (instrumenti, laboratorijas un testēšanas aprīkojums, metroloģija, sertifikācija);
  • Ražošanas drošība (aizsardzības līdzekļi, darba zonas drošība).

Ņemot vērā tiešo komercsaistību attīstības potenciālu starp Ukrainu un Latviju, Lietuvu un Igauniju, Ukrainas tirdzniecības nams ir gatavs veicināt darbaspēka piesaistīšanas kontaktus starp Ukrainas un Latvijas uzņēmējiem, īpaši attiecībā uz abu valstu primāro interešu nodrošināšanu.

Katras izstādes ietvaros Ukrainas tirdzniecības nams ir gatavs izstrādāt dalības priekšmeta parametrus (platību izvēle, izstāžu veidošana), informācijas izvietošanu katalogos, potenciālo Ukrainas biznesa pārstāvju uzaicināšanu apmeklēt izstādes stendus, tikšanos organizēšanu ar mazumtirdzniecības vai citām organizācijām atbilstoši pārstāvētās struktūras profilam, biznesa kontaktu veidošana.

Lai attīstītu Ukrainas un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbību starp biznesa pārstāvjiem kopīgu projektu īstenošanā, Ukrainas tirdzniecības nams pauž gatavību sniegt pilnu pakalpojumu klāstu efektīva darba nodrošināšanai, tai skaitā piedaloties norādītajos izstāžu pasākumos ar iespēju organizēt attiecīgo darbu, kā arī veicināt savstarpēji izdevīgu sadarbību starp nozarēm.