Aicinām darbā nozaru un reģionālos koordinatorus darba vidē balstītu mācību projektam

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 30.decembrī

Lai efektīvi īstenotu ESF projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācības un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001), Latvijas Darba devēju konfederācija aicina darbā uz projekta laiku 12 dažādu nozaru koordinatorus un 4 reģionālos koordinatorus ar iespēju strādāt Rīgā vai reģionos.

Aicinām iesniegt pieteikumus darbam uz 0,5 slodzi šādu nozaru speciālistus:

 1. Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes koordinators
 2. Būvniecības nozares ekspertu padomes koordinators
 3. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes koordinators
 4. Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes koordinators
 5. Enerģētikas nozares ekspertu padomes koordinators
 6. Drukas un mediju tehnoloģijas nozares ekspertu padomes koordinators
 7. Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes koordinators
 8. Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes koordinators
 9. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozaru ekspertu padomes koordinators
 10. Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes koordinators
 11. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes koordinators
 12. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes koordinators

Kā arī papildus aicinām darbā uz pilnu slodzi četrus reģionālos koordinatorus Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē.

Speciālistu darba uzdevumi būs:

 • Koordinēt sadarbību starp Profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem ar mērķi vienoties par kopīgu mācību programmu uzņēmumos Darba vidē balstītu mācību (DVB) gadījumā;
 • Sadarbībā ar PII apmeklēt DVB mācību īstenošanas vietas;
 • Palīdzēt sagatavot uzņēmumiem, ar kuriem noslēgti līgumi par sadarbību, projektam nepieciešamo dokumentāciju;
 • Koordinēt kompensāciju uzņēmējam par DVB mācību nodrošināšanu izmaksu;
 • Uzraudzīt un konsultēt par līgumu izpildi;
 • Sagatavot un iesniegt priekšlikumus par nozarē nepieciešamo izglītojamo skaitu PII;
 • Piedalīties PII tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā;
 • Pēc nepieciešamības piedalīties eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, pēc nepieciešamības sniedz atzinumus lēmumu pieņemšanai par profesionālās izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju.
 • Piedalīties jautājumu risināšanā, kas saitīti ar nodarbinātību, pieprasījumu un piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū. 

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • labu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • ērtu darbavietu pašā Rīgas centrā vai iespēju strādāt reģionos;
 • draudzīgu kolēģu atbalstu.

Ja vēlies kļūt par daļu no mūsu komandas, sūti CV un pieteikuma vēstuli, norādot amata nosaukumu, uz e-pasta adresi: sanita.berzina@lddk.lv līdz 2017.gada 10.janvārim. Sazināsimies ar izvēlētajiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

PRASĪBAS AMATA KANDIDĀTIEM UN SĪKĀKA INFORMĀCIJA PIEEJAMA KLĀT PIEVIENOTAJOS DOKUMENTOS!

 

ESF LOGO