Svarīga nodokļu nomaksas sasaiste ar kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 24.augustā

Ceturtdien, 24. augustā, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – diskutēja par aktuālajiem izglītības un veselības jautājumiem.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Situācija izglītības jomā tiešā veidā skar darba devējus, jo izglītots, kvalificēts darbaspēks ir ieguvums ne tikai uzņēmumiem, bet arī valstij kopumā un ir virzītājspēks tautsaimniecības attīstībai. Tādēļ nepieciešams uzlabot izglītības kvalitāti gan vidusskolas segmentā, gan profesionālās un augstākās izglītības līmenī.”

NTSP sēdē vienojās pedagogu atalgojumu skatīt kompleksā ar skolu tīkla reformu un valsts ekonomisko izaugsmi. Pamatojoties uz Izglītības likuma 53. panta otro daļu, apstiprināt Ministru kabinetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 2018. – 2022. gadam līdz šī gada 15. oktobrim.

Tāpat darba devēji aicināja atbalstīt ierosinājumu paplašināt Izglītības trīspusējās sadarbības apakšpadomi, paplašinot tās darbību un iekļaujot arī vispārējās izglītības jautājumus.

Savukārt, izskatot veselības aprūpes jautājumus, LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs uzsvēra: “Ļoti svarīgi turpināt iesāktās reformas un sociālo partneru dialogu ar valdību. Rast kopīgu valodu un vienotu izpratni, izstrādājot Veselības aprūpes finansēšanas likumu. Uzsveram, ka likumam jāietver nodokļu nomaksas sasaiste ar veselības pakalpojumu pieejamību un finansējumu, kā arī citi nosacījumi, par kuriem vienojās NTSP.”

Darba devēji norādīja, ka jāizstrādā konkrēts apdrošināšanas pakalpojumu grozs personām, kuras atrodas ārpus sociālā nodokļu maksātāju loka un jāizvērtē iespēja noteikt sociālās apdrošināšanas minimumu, kā arī darba samaksas pieaugumu veselības aprūpes darbiniekiem.

Tādējādi NTSP vienojās apvienot LDDK un LBAS lēmumprojektus un izskatīt tos Veselības aprūpes nozares apakšpadomē (VANA), lai likumu steidzamības kārtā iesniegtu apstiprināšanai Saeimā.

LDDK uzsver – ilgtspējīgas veselības aprūpes finansēšanas pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā. Svarīga ir pārliecība par atbilstošas kvalitātes veselības aprūpes saņemšanu un efektīvu valsts līdzekļu izlietojumu kopumā.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli–ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 112 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 64 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

Par NTSP:

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, LDDK un LBAS deleģētie pārstāvji.