Svarīgi turpināt iesāktās sistēmiskās izmaiņas veselības nozares sakārtošanai un finansēšanai

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 26.septembrī

Pēc visu iesaistīto pušu darba Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un diskusijām par finansējumu veselības aprūpes sistēmai Veselības nozares apakšpadomes (VANA) sēdēs, otrdien, 26.septembrī, valdība atbalstīja Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu.

“Svarīgi turpināt iesāktās sistēmiskās izmaiņas veselības nozarē un sociālo partneru dialogu ar valdību, rast kopīgu valodu un vienotu izpratni, sekmējot veselības aprūpes pieejamību, sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos, kā arī nodrošinot darba samaksas pieaugumu veselības aprūpes darbiniekiem,” norādīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

LDDK uzsver – svarīga pārliecība par atbilstošas kvalitātes veselības aprūpes saņemšanu un efektīvu valsts līdzekļu izlietojumu kopumā, tāpēc regulējumiem jāietver nodokļu nomaksas sasaiste ar veselības pakalpojumu pieejamību un finansējumu.

Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, kuras pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, kā arī veicinātu labai starptautiskai praksei atbilstošu veselības aprūpes finansēšanu.

INFOLAPA

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 112 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 64 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.